Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vården onödigt dyr

Annons

Efter sommaren och semestern inleds nu arbetet med landstingets detaljbudget för 2012. Vi moderater hoppas att den socialdemokratiskt ledda majoriteten inför arbetet inser att landstingets verksamheter behöver en rejäl översyn och inte några halvmesyrer.

Två sparpaket har tagits – i stort sett i enighet – under våren och vi väntar nu på besked om några effekter av dessa syns i verksamheten och i de kommande ekonomiska rapporterna. Socialdemokraternas ledarskap sätts nu på prov när det gäller att få dessa beslut genomförda.

Kostnaden för vården i Dalarna är högre än i de flesta landsting i landet och uppgick förra året till cirka sex miljarder kronor.

Trots det är inte sjukligheten bland dalfolket högre än i landet i övrigt. Tyvärr innebär det inte att vi i Dalarna har tillgång till bättre sjukvård, tvärtom. Väntetiderna till såväl primärvård och specialistvård som till operation är betydligt längre än i genomsnitt.

Bland annat tvingas två av tio att vänta mer än sju dagar vid besök inom primärvården, dubbelt så många som i övriga landet. Tre av tio tvingas vänta mer än tre månader på operation, vilket kan jämföras med en av tio i övriga landet. Det duger helt enkelt inte!

Landstingets egna revisorer skriver i sin senaste revisionsberättelse att den ekonomiska utvecklingen inte kan mötas med kortsiktiga sparpaket eller marginella strukturella förändringar.

Den bristfälliga ledningen riskerar att leda till en försämrad kvalitet inom vården.

Vi moderater vill att en extern utredare ska få i uppdrag att se över den övergripande strukturen inom hälso- och sjukvården för att se hur vi kan organisera vården på ett mer effektivt sätt än idag.

Vårt förslag om en extern översyn av verksamheten har tidigare röstats ned av majoriteten. Socialdemokraterna verkar anse att det är de som vet bäst hur sjukvården i Dalarna ska skötas.

Resultatet förskräcker dock. Landstinget Dalarna har ett ackumulerat underskott på 898 miljoner och en soliditet på fyra procent, lägst av alla landsting i hela Sverige. Förra året var landstinget i Dalarna ett av endast två landsting som gick med förlust.

Vi moderater vill att sjukvården ska organiseras på ett sätt som ger mindre vårdgivare möjlighet att erbjuda vård nära patienten.

Vidare måste en ordentlig översyn göras när de gäller de olika specialiteterna för att se vilka som ska finnas på respektive sjukhus.

Socialdemokraterna försvarar dessvärre enfaldigt en storskalig verksamhetsform som möjligen passar en storstadsregion, men som knappast är anpassat för ett så vidsträckt och glest befolkat landsting som Dalarna.

Socialdemokraterna har tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet satt upp en lång kravlista för nyetablering som effektivt förhindrar nya vårdgivare att etablera sig. Resultatet är tyvärr att dalfolket tvingas betala onödigt mycket pengar för vården.

Oppositionsråd

Landstinget Dalarna

Jan Wiklund, M

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons