Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uppryckning nödvändig

Annons

I en kommun där vi står inför massuppsägningar är Svenskt Näringslivs årliga företagsklimatundersökning en sorglig historia att läsa. Rankingen bygger på en enkät om hur företagarna uppfattar kontakter med bland annat kommunen. Från en 59:e placering 2006 fortsätter Avesta år efter år att rasa och ligger nu på en 208:e plats (av 290) i landet. Avesta kommun måste skärpa sig och det är rejält!

Att mäta företagsklimatet är viktigt eftersom företagandet är en förutsättning för vår välfärd, och kommunpolitiker och ledande tjänstemän gör ett stort misstag om de skjuter ifrån sig Svenskt Näringslivs rankning och kommer med undanflykter.

Politik- och tjänstemannaämbete handlar om just förtroende och attityder och då är rankningen ett verktyg.

Vad gäller kommunala tjänstemäns attityder, som har ett direkt samband med om företag trivs eller önskar etablera sig i kommunen, har Avesta halkat ner från en 41:a placering 2007 till en 175:e placering 2012. Detta indikerar tydligt att det finns stora problem och brister i organisationen som omedelbart måste åtgärdas.

Sittande majoritet pläderar för vision 2020, att Avesta kommun år 2020 ska befolkas av 25 000 invånare. Detta är något samtliga sittande majoriteter strävat efter i drygt 30 år, men aldrig lyckats nå fram till.

För att nå upp till denna vision är det nu direkt avgörande för tillväxten och säkerställande av vår välfärd att fler företagare etablerar sig i kommunen, skapar fler arbetstillfällen och har goda kontakter med kommunens tjänstemän och de tjänster man som företagare kan behöva nyttja.

Faktum är att allt det vi vill ska ske i samhället i form av utveckling, tillväxt, befolkningsökning, integration samt ökade intäkter till den gemensamt finansierade välfärden tar sin början i ett förbättrat företagsklimat.

Ett bra företagsklimat är den mylla där befintliga företag kan växa och där nya kan slå rot.

Så attityder och inställning spelar stor roll, och politiker och tjänstemän måste genom aktivt arbete förändra både sina egna och företagarnas attityder till det positiva.

Medborgarna i Avesta kommun har rätt att få svar på: Vilka konkreta åtgärder har vidtagits och planerats för att bryta denna negativa utveckling och möjliggöra för att målet/visionen 2020 uppnås?

Fors

Anneli Karlsson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons