Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stoppa vindkraftförslaget!

Annons

I Avesta Tidning (5/11) kunde vi läsa att VKS Vindkraft haft samråd med markägare i berörda områden i och kring Målarberget. Många kritiska röster hördes då.

Detta är dock inte en fråga bara för några markägare i det närliggande området. Det berör hela kommunen eftersom anläggningen blir en synnerligen stark visuell och akustisk störning i den fridfulla skogsmiljön, och synlig från flera platser ända inne i Avesta.

Megawattverken kommer att ge bestående lågfrekvent buller. Hur detta och effekterna av rotorbladens aerodynamik i längden påverkar djurlivet och den ekologiska balansen är ännu ej tillfredsställande kartlagt. Man vet dock att djuren uppfattar ett större register och är ljudkänsligare än människan.

Dimensionerna på armerade betongfundament, markförstärkta uppställningsplatser och breda vägar trasar sönder terrängen på ett förödande sätt. Man planerar 38 stycken (!) megawattverk utplacerade ungefär var femhundrade meter, med en höjd upp till 199 meter och en rotordiameter på 80-120 meter. Totalt kräver detta hårdgjorda ytor på 72 200-155 800 kvadratmeter!

Dessutom krävs nybyggnation av vägar i skogen, breddning av befintliga skogsvägar till 5,5 meter, renhuggning av vägrenar med ytterligare en meter på var sida och en ökning av alla kurvradier till 50 meter.

En stor del av såväl bofasta som fritidsboende har valt denna Bergslagstrakt för dess värdefulla tillgångar i form av natur för friluftsliv, frid, stillhet och möjligheten att uppleva en ostörd horisont. Kvaliteter som i ett internationellt perspektiv blir alltmer attraktiva och efterfrågas av turistnäringen, vilken årligen omsätter mer än landets fem största industrier tillsammans.

Det är inte rimligt att kortsiktig ekonomisk vinning får styra lokalisering av den ännu ej utvärderade vindkraften. Den beräknade livslängden för dessa vindkraftverk är endast 25-30 år. Större och långsiktig hänsyn måste tas till traktens historiska tillgångar såsom bergsmansbyn Olsbenning, som är av riksintresse för kulturmiljön, hälsokällan Digerkällan, fornlämningar, Bruksleden, naturreservatet Komossen, skyddsvärda biotoper med mera.

Bättre alternativ för den nödvändiga energiomställningen är energieffektiviseringar, förändrade transporter, bioenergi, solenergi och vågkraft. Dessutom pågår utveckling av alternativa mindre, lägre och samtidigt effektivare vindkraftverk (se exempelvis Eco Whisperturbine i Ny Teknik 14/11 2011) och av vindturbiner med vertikal axel utan vingar.

 Ulla Eliasson och Sonja Rappe

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons