Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skjut upp beslut om By

Annons

Öppet brev till ledamöterna i landstingsfullmäktige. Landstinget måste spara. I all hast har därför ett förslag utformats där Avesta kommuns fyra vårdcentraler slås ihop till en vid Avesta

lasarett. Därutöver föreslås en ”filial” i Horndal.

Beslut om detta skall tas på fullmäktiges möte 18 april. Processen har gått väldigt snabbt, varken personal eller berörda

boende har informerats eller haft möjlighet att föreslå alternativa lösningar. Remissinstanser har hoppats över.

Ingen har hunnit sätta sig in i vad denna brådstörtade omorganisation får för konsekvenser.

By vårdcentral i Horndal är en utomordentligt bra vårdcentral. Ett strålande exempel på hur den svenska vården kan fungera, som Dalarnas landsting borde vara stolt över, och föra fram som förebild!

En arbetsplats med fast personal som trivs och samarbetar i ett naturligt team, utan dyrbara stafettläkare. En trygghet för de boende i området, personlig kontakt med läkare och sköterskor, som känner sina patienter.

Detta gör att endast nödvändiga

behov av behandlingar skickas vidare till Avesta eller Falu lasarett. Färre sjukresor, mindre belastning på lasaretten. Förtroende mellan personal och patienter bidrar till att sjukdomar upptäcks i tid och långvariga behandlingar kan undvikas.

Här finns en mängd inbyggda besparingar, vars kostnader i en omorganisering inte har räknats på.

By vårdcentral med apoteket Blåklockan, som ligger i direkt anslutning till vårdcentralen och därför kan ha ensambemanning, affärer och näringsställen i centrala Horndal, busshållplats och järnvägsstation skapar tillsammans en väl fungerande helhet mitt i samhället, där de olika delarna är beroende av varandra. Försvinner vårdcentralen, försvinner apoteket, försvinner… Ditt ansvar är stort!

På ett fullsatt möte i Horndal, sammankallat av Horndals och By utvecklingsgrupper, måndagen den 11 april, alltså en vecka innan beslut skall tas i frågan, framkom flera förslag för att göra det ekonomiskt hållbart med en vårdcentral i Horndal:

x Förändra de statiska gränserna för olika upptagningsområden, och boendes möjligheter att lista sig. Ett geografiskt naturligt område kring Horndal vore exempelvis Grönsinka, Garpenberg, Bodås, Hästbo, Fors (detta område gäller för brandkåren!)

x Fors som tillhör Skogsbo vårdcentral, har samma avstånd till Horndal – färre Forsbor listade skulle kunna bespara Skogsbo vårdcentral en dyrbar stafettläkare.

x Marknadsför By vårdcentral med broschyr.

x Kontakta utvecklingsgrupper i närliggande områden.

Kort sagt: i stället för att skrota en välfungerande vårdcentral, kan vi utveckla den!

Det finns idéer och vilja att arbeta för detta i By och Horndal. Men det behövs tid.

Bordlägg frågan! Ta inte ett förhastat beslut över våra huvuden!

Som landstingsledamot är du förtroendevald för att föra dina väljares talan.

En tendens som var tydlig på mötet: när människor upplever sitt landsting som en motståndare, vänder de sig till privata aktörer, i tron att bli bättre tillgodosedda av dessa.

Var hamnar vi då i slutändan? Vad återstår för ekonomiska möjligheter för landstinget att upprätthålla en vård värd namnet, när privata intressenter plockat russinen ur kakan?

Horndal

Margareta Söderberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons