Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Servera vill sänka kraven

Annons

I Sverige har vi utvecklat en gemensam värdegrund för livsmedelssäkerhet och djurskydd som i demokratisk ordning lett till långtgående lagar och regler. Vi har internationellt sett stränga regler vad gäller exempelvis användning av antibiotika i djurhållningen samt transport och slakt av djur.

De allra flesta konsumenter, politiker och bönder är överens om att det här är bra. Det kan då tyckas självklart att dessa krav även skall få ställas på den offentliga maten, det vill säga att den mat som våra äldre, barn och sjuka äter ska ha producerats i enlighet med de regler som det råder konsensus kring.

Några av våra kommuner har ställt djurvälfärdskrav i sina upphandlingar. Det har dock rått oklarhet om detta är förenligt med EU-lagstiftningen. Hittills har rättsläget varit osäkert.

I dag tyder det mesta på att den här typen av krav är tillåtna, med hänvisning till EU-fördragets artikel 13 där djurskyddskrav kopplas till varans kvalitet.

Det var därför inte förvånande, men glädjande, när förvaltningsdomstolen i Falun gav Rättviks kommun rätt när man i en upphandling ställt djurskyddskrav. Äntligen hade sunt förnuft segrat.

Servera är Sveriges ledande grossistleverantör till storkök. Servera ingår i Axel Johnson-koncernen tillsammans med bland annat Axfood där Willys-butikerna ingår.

Servera har 22 gånger överklagat upphandlingar där kommuner ställt högre djurskyddskrav än EU:s miniminivåer.

Rättviksmålet är naturligtvis inget undantag utan har nu överklagats till kammarrätten. Den rimliga tolkningen är att Servera försöker trötta ut våra kommuner och landsting. ”Ställ krav, så överklagar vi och det kostar tid och pengar.” Men varför?

I sin uppförandekod säger man: ”Servera vill verka för att djurskyddsaspekterna är en naturlig del i affärerna, där möjligheten att förmedla ökad förståelse, medkänsla och respekt för djur finns genom en aktiv dialog med leverantörer och kunder.”

Samtidigt skriver Servera i ett av sina överklaganden:

”Kraven på att varor ska ha producerats enligt svenska djurskyddsbestämmelser strider mot den grundläggande gemenskapsrättsliga principen”… och ”Kravet kan inte anses utgöra en teknisk specifikation utan får anses vara av rent etisk karaktär”.

Servera menar tydligen att man i produktionen av den offentliga maten kan bortse från våra djurskyddsbestämmelser, eftersom de bara är av rent etisk karaktär!

Man blir då genast nyfiken: Vilka andra lagbundna etiska krav anser sig Servera ha rätt att stå över? Barnarbete är ju till exempel inte heller någon teknisk specifikation.

Servera visar med sina överklaganden ingen som helst respekt för den vilja som kunderna ger uttryck för i sina upphandlingar. Servera har missat det mest grundläggande inom handeln, att kunden alltid har rätt!

Ordförande LRF Dalarna

Ulric Isacson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons