Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på folkhögskolan

Annons

Folkhögskolorna har historiskt varit en aktör inom arbetsmarknadspolitiken, speciellt för insatser riktade till yngre arbetslösa. Under 1930-talets depression och massarbetslöshet lyftes folkhögskolorna fram. Några folkhögskolor startade då för att arbetslösheten var så hög.

I Sveriges första utredning om ungas arbetslöshet från 1934 framhölls folkhögskolornas betydelse. Cirka en tredjedel av eleverna på de långa kurserna var unga arbetslösa. (SOU 1934:11.) Större satsningar förordades samt generösare stipendiemöjligheter.

I slutet av 1980-talet samverkade folkhögskolorna med Arbetsförmedlingen och arrangerade olika kurser.

Under 1990-talets arbetslöshetskris utvidgades verksamheten påtagligt. Nära 50 procent av totala statliga anslagen till utbildningar gick till kurser för arbetslösa. (SOU 2004:30.)

Under 2002–2007 pågick särskilda utbildningssatsningar inom aktivitetsgarantin SAGA, som innebar att långtidsarbetslösa som saknade grundskole- eller gymnasiekompetens kunde få läsa på folkhögskola. Satsningen riktade sig till breda åldersgrupper.

För unga gjordes en särskild begränsad satsning under hösten 2005 och hela 2006.

Sedan kom Reinfeldtregeringen med jobb- och utvecklingsgarantin. SAGA-satsningen avrundades och ungdomsplatserna finns inte kvar. Precis som med Komvux och andra vidareutbildningar skars anslagen ned.

Dock förekommer på vissa enskilda skolor samverkan mellan Arbetsförmedling och folkhögskolor även nu. Omfattningen är mycket begränsad. (Lunds universitet -09).

Unga och unga vuxna som ej klarat skolan är överrepresenterade bland arbetslösa. Folkhögskolorna har en bra historik att klara detta problem och de har i dag potentialen som ej utnyttjas fullt ut att nå elever från socialt utsatta miljöer och elever med invandrarbakgrund.

Skapa större satsningar på denna skolform så kompetensen höjs så unga kan få jobb, då minskar kommunernas socialbidrag.

De studerande på folkhögskolorna skall även komma med en ersättning till skolorna på liknande sätt som kommuner betalar skolpeng till friskolor, speciellt för unga under 20 år som ej uppnått gymnasiekompetens.

Alf Bergström

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons