Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Man måste våga bli gammal

Annons

Det finns många i dag som funderar på vilken äldreomsorg de kommer att få när de blir äldre och inte längre klarar sig själva. Andra oroar sig över om deras föräldrar eller mormor får den hjälp de behöver.

Personalen gör i de allra flesta fall ett fantastiskt och viktigt jobb, och många gamla få den hjälp de behöver, och kan leva goda liv. Men vi vet att problemen finns.

Vi har äldreboenden som låser in demenssjuka på natten för att de saknar personal till att ta hand om de gamla på ett säkert sätt. Vi vet att det finns många som klagar på kvaliteten på maten. Vi vet att många inte får komma ut tillräckligt ofta och att gamla ibland tvingas gå till sängs alldeles för tidigt på kvällen.

Vi kommer de närmsta åren att få fler äldre. Ändå minskar i dag personalen trots att antalet äldre över 80 år ökar. Flera kommuner har svårt att få ekonomin att gå ihop. Det drabbar också äldreomsorgen.

Den tyngre arbetsbördan gör att allt färre aktivt söker sig till yrket. I år valde endast 3 500 unga i Sverige att utbilda sig i omsorgsyrket. För två decennier sen var antalet 18 000. Därför behövs ett aktivt arbete för att få fler att vilja arbeta inom äldreomsorgen.

Grunden för att lyckas är att statusen på jobben inom äldreomsorgen höjs. Statusen höjs när de anställda har möjligheter att göra ett professionellt arbete och får rätt lön. Kunskaper om de äldres behov är en nyckel till det.

Vi vill genomföra ett äldreomsorgslyft där de som saknar grundutbildning kan få det. Vi vill att fortbildning är en del av arbetet. Vi vill att erfaren personal får möjlighet att verka som mentorer för nyanställda.

Vi vill lägga 650 miljoner kronor 2012 och 1,1 miljard för 2013 och 2014 på ett kunskapslyft för anställda i äldreomsorgen. I vår satsning ingår inte bara pengar till utbildning utan också en satsning på utbildningsvikariat. Vi vet att just vikariekostnaden är tung för kommunerna.

I Vänsterpartiets skuggbudget gör vi en riktad satsning för fler anställda i äldreomsorgen med en stegvis nivåhöjning med tre miljarder till 2014. Det ger en bättre äldreomsorg och 7 500 nya välfärdsjobb.

Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga med att deras nära och kära blir väl omhändertagna. Personalen ska också ha tid att hjälpa till med mer än det nödvändigaste.

När alltfler kommunen höjt

avgiften för hemtjänst till mellan 200 och 300 kronor i timmen föreslår vi ett tak på max 100 kronor per timme för hemtjänst. Ingen skall behöva avstå från hjälp de behöver av ekonomiska skäl.

Dessutom satsar vi 150 miljoner kronor på utveckling av äldreomsorgen för äldre med annat modersmål än svenska. Det gäller både för nationella minoriteter och för dem som invandrat till Sverige.

Men i grunden handlar det om att trygga den generella välfärden för alla.

Vänsterpartiet står för en solidariskt finansierad och jämlik äldreomsorg, baserad på de behov varje individ har för att kunna få bästa möjliga livskvalitet också på ålderns höst.

I vänsterns Sverige ska man våga bli gammal.

Birgit Bååth, V, Leksand

Kaisa Anjou, V, Rättvik

Isa-Susanne Kenving, V, Avesta

Vänsterpartiet Dalarna

Lena Olsson, V, riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons