Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lektorer lyfter skolan

Annons

2010 sökte 340 000 personer till högskolor och universitet. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med året innan. Lärarutbildningen var inte lika populär utan antalet förstahandssökande var i snitt bara 1,3 per plats vilket kan jämföras med 2,5 sökande i mitten på 1980-talet.

Där är bekymrande att inte fler ungdomar lockas till läraryrket. Ska Sverige ha en skola i världsklass måste läraryrkets status höjas för att locka kompetent arbetskraft. Risken är annars stor att ungdomar väljer bort läraryrket för att i stället bli läkare, jurist eller civilingenjör.

Det är även viktigt att få lärare att stanna kvar inom yrket. De som i dag vill göra karriär tvingas lämna undervisningen och Sverige går då miste om skickliga lärare.

Riksdagen har fattat ett historiskt beslut om att införa en yrkeslegitimation för lärare. För att höja läraryrkets status ytterligare inför alliansen en ny lärarutbildning och fortsätter med satsningen lärarlyftet.

Regeringen satsar 251 miljoner kronor på att utbilda lektorer. Lektorerna är en viktig brygga mellan gymnasieskolan och universitetet liksom mellan skolan och forskningen. De bidrar till att öka den akademiska nivån på undervisningen och kan på ett pedagogiskt sätt förmedla sin ämneskunskap.

Lektorerna ska inte enbart undervisa elever, utan förväntas också aktivt medverka i utvecklingsarbetet på skolan. För drygt 20 år sedan hade vi 1 700 lektorer i Sverige och i dag har vi knappt 200, vilket är en halvering jämfört med 2003.

Alliansens satsning innebär att lärare får läsa till en licentiatexamen i de ämnen de har utbildning att undervisa i eller i ämnesdidaktik (enkelt uttryckt, vetenskap om de faktorer som påverkar skolundervisningen och dess innehåll) kring dessa ämnen.

Förskollärare ges möjlighet att bli licentiater i barns lärande och utveckling, främst vad det gäller språklig och matematisk utveckling.

Den lärare som vill bli lektor får gå en forskarutbildning på 80 procent och arbeta kvar på sin arbetsplats resterande 20 procent av tiden. Läraren får lön från sin arbetsgivare under hela utbildningsperioden.

Staten bekostar själva utbildningen samt ger ett statsbidrag till huvudmännen motsvarande 75 procent av lärarens lön under utbildningstiden.

Ska Sverige bli en nation med en skola i världsklass så är etablering av ”forskningsskolor” för lärare ett steg i helt rätt riktning.

Ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Ulf Berg, M

Ledamot i riksdagens skatteutskott

Riksdagsledamot för Dalarna

Margareta Pålsson, M

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons