Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inte lätt att vara ung

Annons

Att vara ung idag är inte lätt, vårt samhälle är under ständig förändring och kravet på att vara perfekt och passa in finns dagligen.

På tv och i media förmedlas en bild av att vi alla skall vara perfekta, duktiga på idrott, snygga och coola. Vi jagar det perfekta och det senaste modet och tekniken och det kostar pengar givetvis.

Jag säger som en känd föreläsare, Anders Härdevik, som bestämt hävdar att dagens generation är den första generationen som inte längre kämpar för att överleva och få mat för dagen.

Istället arbetar vi för att uppdatera oss med teknikprylar, jordenrunt-resor och nyrustade Timell-kök. Vuxna såväl som ungdomar lever med en oupphörlig tillgång till mobiltelefoner och datorer och många är beroende av att vara tillgänglig till omvärlden dygnet om.

Tillgängligheten kan leda till att många, främst ungdomar, känner sig otillräckliga, och olika faktorer som konflikter och tvivel inför framtiden kan påverka negativt.

Ungdomar får ofta problem med sömn och upplever sig trötta och stressade. Konflikter på ungdomars fritid kommer med in i skolans värld vilket gör att fritid och skola länkas naturligt ihop.

I skolan sker kunskapsinlärning varje dag och jag tycker det är underbart att vara med som lärare och se hur eleverna utvecklas kunskapsmässigt.

Jag är utbildad grundskollärare och arbetar på en högstadieskola och jag får då chansen att följa min klass under en treårsperiod, jag ser hur de utvecklas och lär sig samspel i grupp och få respekt för varandra. De lär sig hänsyn och får tillfälle till att lyssna på andra människors synpunkter.

Att trivas i skolan skapar ett bra klimat för inlärning och inlärning sker i samspel med andra. Vi pedagoger i skolan skall ge ungdomar utbildning och även stå för viss fostran i grupp.

Vi har ett enormt ansvar att se till att alla elever känner sig trygga och mår bra och det jobbar vi med varje dag.

I media har det under en längre period skrivits många ifrågasättande rader om SET, social- och emotionell träning. Jag funderar naturligtvis varför, då det ibland vinklats som om pedagoger i skolan utför experiment på eleverna, vi utför inga experiment.

Inte heller har vi lärare tagit på oss, eller tagit över hemmets roll som det också har sagts i media. Hemmet skall stå för fostran medan vi i skolan skall stå för kunskap.

Jag är tacksam för att vi har SET på vår skola, det bygger samman gruppen och skapar studiero och inte minst ett härligt klimat. På våra lektioner tränar vi bland annat på att lyssna på varandra, lyssna på varandras åsikter, se olikheter och likheter, vi tränar på att säga nej och att stå emot grupptryck och påverkan från andra.

Det är inga experiment, vi arbetar aktivt med att stärka elevernas skyddsfaktorer och skydda dem från påvisbara riskfaktorer.

Jag tycker det är viktigt att alla får veta att SET inte är ett anti-mobbningsprogram och att vi i Avesta arbetar med detta på alla skolor i vår kommun, ända från förskoleklass och till högstadium.

Skolan arbetar aktivt med att främja trygghet och trivsel och SET är en del av detta arbete. Trivs man i skolan och är trygg tar man lättare till sig vårt huvuduppdrag – kunskaper! Ni som vill veta mer, kom och besök oss!

Grundskollärare

och SET-handledare, år 9 Domarhagsskolan

Gabrielle Blomqvist

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons