Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inget beslut om inplantering

Annons

Medierapporteringen de senaste veckorna om Naturvårdsverkets remiss om utplantering av varg kan lätt tolkas som att en inplantering av varg i Dalarna är nära förestående. Detta är en helt felaktig bild av denna mycket komplicerade process.

Jag återkommer senare i denna debattartikel till Jägareförbundet Dalarnas klara ståndpunkt i denna fråga, men skall först redogöra för premisserna för riksdagens beslut om den genetiska förstärkningen av vargstammen.

I början av mars i år fick Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ett regeringsuppdrag att i samråd med länsstyrelserna och efter samråd med Tullverket, jägarorganisationer och övriga berörda aktörer, redovisa och analysera inom respektive myndighets ansvarsområden, samtliga relevanta bestämmelser som finns på området och som skall beaktas vid en flytt av varg till Sverige från ett annat land.

I uppdraget ligger en stor mängd frågeställningar som de tre myndigheterna skall besvara och redovisa till miljödepartementet. Därefter skall miljödepartementet, utifrån myndigheternas svar, bilda sig en uppfattning och fatta ett beslut.

Den remiss som nu lämnats av Naturvårdsverket till länsstyrelserna är bara en del av denna stora process och det är på intet sätt beslutat att varg skall inplanteras i Dalarna som framskymtat i media.

Jägareförbundet Dalarna är medvetet om att huvuddelen av de vargar som finns i Skandinavien har en hög inavelsgrad. Vi är också medvetna om att en genetisk förstärkning är nödvändig kortsiktigt utifrån det politiska beslutet.

Däremot är vi ytterst tveksamma till behovet ur ett strikt biologiskt perspektiv. Hittills har inga negativa konsekvenser påvisats förutom möjligtvis tidigare minskande kullstorlekar. Även detta argument bleknar i år då rekordstora kullar rapporteras från många håll.

Det vi avslutningsvis mycket tydligt vill poängtera är att vi inte kan ställa oss bakom någon som helst inplantering av varg i Dalarna så länge inte någon reell större minskning av det totala antalet vargar sker i Dalarna.

Jägare, markägare och tamdjursägare i Dalarna är så misshandlade i olika rovdjursfrågor i allmänhet och vargfrågorna i synnerhet att frustrationen är total och därför kräver vi att antalet vargar i länet måste minskas betydligt innan vi överhuvudtaget börjar prata genetisk förstärkning.

Ordförande Jägareförbundet Dalarna

Thomas Björklund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons