Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inflytande ger kreativitet

Annons

John-Åke Johanssons påstående (AT 25/6) att regeringen tar med ena handen för att ge med den andra i arbetsmiljöfrågor saknar helt grund. Alliansens mål är att alla som kan och vill jobba ska kunna göra det. Arbete ska dock inte få ske under vilka omständigheter som helst. För oss handlar det om att ordning och reda och schyssta arbetsvillkor ska gälla på svensk arbetsmarknad.

Följden av ett bra arbetsmiljöarbete innebär en arbetsmarknad där fler får möjligheten att träda in och få ett jobb och där färre slås ut i förtid. Det är grundläggande för vår arbetslinje, men också avgörande för att möta den demografiska utvecklingen och stundande generationsskiften på arbetsmarknaden.

 Tyvärr ser vi att det ofta är okunskap och bristande riskanalyser både i förebyggande syfte men även i de fall olyckor sker. Regeringen har därför stärkt Arbetsmiljöverkets arbete med informationsspridning och förebyggande arbete. Vi är övertygade om att ju fler som är delaktiga i arbetsmiljöarbetet, desto bättre för alla.

Vi måste också vara tydliga med vad som ligger på arbetsgivarens bord. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att lagar och regler efterföljs och att ingen utsätts för stora risker i sitt arbete.

Inflytande och delaktighet när det gäller det egna arbetet och verksamheten i stort skapar utvecklingsmöjligheter för både arbetsplatsen och de som jobbar där. Roligare och hälsosammare jobb ger helt enkelt kreativare medarbetare och bättre resultat.

En arbetsplats som uppfattas som attraktiv stärker också sina chanser i konkurrensen om arbetskraften. Det är en vinna-vinna-situation för både arbetsgivare och arbetstagare.

Under en lång tid har det svenska arbetsmiljöarbetet fokuserats mot mer fysiska arbeten, där män varit kraftigt överrepresenterade. Alliansen har de senaste åren lyft arbetsmiljöfrågan och insatser i riskområden som är långt ifrån nya, men där alldeles för lite har gjorts.

Arbetsmiljöverket har bland annat fått i uppdrag av regeringen att genomföra en fyraårig satsning för kvinnors arbetsmiljö. Satsningen ska ge ökad kunskap om kvinnors arbetsmiljö och bättre metoder för att i tillsynsarbetet uppmärksamma risker för belastningsskador. Vi har också, tre år i rad, gett Arbetsmiljöverket extra pengar för att öka kunskapen om hot och våld utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

För att få till stånd ett långsiktigt och målmedvetet arbete har regeringen tagit fram en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet de kommande fem åren. I den tar vi upp både konkreta förslag och mål och viljeinriktningar för framtiden. Många av de saker vi föreslår i handlingsplanen är redan påbörjade, och vi arbetar hela tiden med att ta itu med nya problemområden.

Ett hållbart arbetsliv där ingen slås ut i förtid är grunden för regeringens arbetslinje och en förutsättning för att kunna möta ett arbetsliv där vi kommer att få arbeta längre upp i åldrarna.

Hillevi Engström, M, arbetsmarknadsminister

Ulf Berg, M, riksdagsledamot Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons