Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hemtjänst i förändring

Annons

Svar från omsorgsförvaltningen till signaturerna ”Ingen robot”, (12/3) och ”Inga-Lill” (19/3). Hemtjänsten har varit och är fortfarande under förändring, såtillvida att det kommer nytt som medför att även vår organisation måste anpassa sig. Den förändring vi närmast kan skåda är den troliga överföringen av hemsjukvården från landstinget till kommunerna 2013.

Antalet pensionärer kommer att öka och de flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Detta är inget negativt för befolkningen, tvärtom, men det ställer krav på omställningar och nytänkande.

”Kvarboendeprincipen”, att äldre bor kvar i sitt eget hem så länge som möjligt, med stöd av hemtjänst och hemsjukvård, kommer att ställa krav på kunnig, professionell och flexibel personal. Det har vi i Avesta kommun. Nationella mätningar visar att Avesta kommun har en hög andel välutbildade undersköterskor.

Om kommunen övertar hemsjukvården från januari 2013 kommer behovet av omvårdnadspersonal som arbetar i eget hem sannolikt att öka då antalet äldre ökar. Det är därför glädjande att intresset bland unga att söka omvårdnadsprogrammet ökat så markant. Arbete kommer att finnas. Löneläget bland undersköterskor hör till de bästa i Sverige, vilket känns bra och ökar intresset för arbete i kommunens organisation.

Antalet boendeplatser inom vård- och omsorgsboende kommer också att behöva utökas för att räcka till i framtiden. Närmast på tur står Balders tillbyggnad av nya lägenheter. Beräknas vara klart för inflyttning sommaren 2013.

Hemtjänstens personalbudget motsvarar 104,0 årsarbetare inom Avesta kommun. Av dessa bör cirka 65 årsarbetare vara i direkt arbete mot brukaren i eget hem. I dag är det cirka 55 årsarbetare ute i direkt omvårdnadsarbete, övrig tid är restid och administrationstid.

Den övriga tiden arbetar vi med att få ned, det ska till exempel gå att få ned antalet timmar med schemaplanering, så det arbetar vi aktivt med just nu och sådant skapar viss oro.

Att behöva arbeta i andra hemtjänstgrupper än den jag alltid arbetat i kan kännas osäkert, det är förståeligt. Vi har ett stort kompetensutvecklingsprojekt som just nu pågår och som syftar till att stärka personalen i att arbeta över ett större område.

Problemet är inte att hemtjänsten i dag är överbelastad. Däremot ställs det krav på rörlighet bland personalen, att flytta sig dit där behoven av hemtjänst är som störst. Behoven av hemtjänstinsatser förändras dagligen både beträffande insatser och geografi och därför behöver personalen inom hemtjänst vara flyttbar.

I dag sker även en översyn över vilka serviceinsatser som tvätt och inköp som eventuellt kan utföras av andra aktörer i framtiden, just för att kunna möta ett framtida behov av fler omvårdnadsinsatser (fler äldre). Hemtjänstens arbete kommer i framtiden att vara mer omvårdnadsinriktat och mindre serviceinriktat. Service kan utföras av andra.

Hemtjänsten har genom heltidsmodellen sammanlagt cirka sju årsarbetare utöver budgeterade 104,0 årsarbetare. Denna överbemanning kan vi klara av i organisationen, om ordinarie personal vikarierar för varandra vid frånvaro som semester eller sjukdom.

Detta i stället för att anställa timvikarier. Det ställer dock krav på schemaläggning och flyttbarhet inom arbetsgrupperna. Här har vi inte nått ända fram än men vi kommer att kunna lösa detta tillsammans om viljan finns.

Rubriken ”Passar det inte så sluta” är inget uttalande som hemtjänstens ledning ställer sig bakom. Att arbeta i hemtjänsten är ett uppdrag som innebär åtaganden. I arbetslag och organisationer måste hänsyn tas till kundönskemål, kvalitet, arbetskamrater, arbetsledning och budget. Om anpassning innebär att man som personal mår dåligt så måste vi gemensamt fundera över vilka åtgärder som krävs.

Omvårdnadsarbete innebär kvalitetskrav och ytterst är kvalité i vården när brukaren och anhöriga är nöjda med omvårdnaden. Alla kunder/brukare ska ha en genomförandeplan där det ska stå vilka insatser man beviljats och hur hjälpen har överenskommits att genomföras.

Slutligen, hemtjänsten behöver kunniga, professionella och flexibla medarbetare nu och i framtiden!

Eva-Lena Ängskog, tf. resultatenhetschef Vård Omsorg

Annika Strand, socialchef/förvaltningschef omsorgsförvaltningen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons