Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Heltid - på rimliga villkor

Annons

Att ha rätt till en heltidsanställning och möjlighet att kunna leva på sin lön är en viktig temperaturmätare på hur jämställt vårt arbetsliv är. En grundläggande förutsättning för allt jämställdhetsarbete är kvinnors möjlighet till egen försörjning.

Det talas mycket om frivilliga och ofrivilliga deltider. Den frågan blir inte intressant förrän alla har möjligheten att göra ett fritt val.

Är det frivilligt att arbeta deltid om det beror på en alltför tung arbetsbörda hemma? Är det frivilligt att arbeta deltid om jobbet är för tungt att jag ska klara en heltid? Är det frivilligt att arbeta deltid om ett heltidsjobb kräver mycket jobb på kvällar och helger?

Heltid ska vara en rättighet. Men det måste också vara en rimlighet. Och det är definitivt inte rimligt att ett jobb sker på sådana villkor att det är omöjligt att arbeta heltid.

Rätten till heltid blir ett slag i luften om inte alla delar fungerar: arbetsmiljö, arbetsorganisation och livet hemma.

Grundläggande är att förbättra arbetsmiljön och ge de anställda rätt till delaktighet, inflytande och utveckling i sitt arbete.

I flertalet fall förespråkas flexibel arbetstid för att möjliggöra detta. Det finns många fördelar med flexibla arbetstidsmodeller. Men medaljen har också en baksida som man bör belysa och ta i beaktande.

Det finns en risk för att kvinnor väljer sin arbetstid utifrån mannens, barnens och/eller annan nära persons behov av deras närvaro.

Det innebär att kvinnorna lägger sina scheman så att de länkar i mannens arbetstider, barnens hämt- och lämningstider från olika aktiviteter, äldre föräldrars behov av stöd och hjälp och så vidare.

På detta sätt kan flexibla arbetstider innebära en mångdubbel arbetsinsats/börda för kvinnor. Och arbetsgivaren får tillgång till kvinnors utökade arbetsinsats, samtidigt som traditionella könsmönster kan fortsätta att reproduceras utan yttre störningar.

Är detta en av anledningarna till att flexibla arbetstider har fått ett sådant uppsving och anses fungera så bra just i kvinnodominerade yrken?

Hur kommer det sig annars att inte fler manligt dominerade arbetsplatser har introducerat flexibla arbetstidsmodeller?

För att få detta att fungera för alla så måste kommunerna också ha en väl utbyggd, flexibel och tillgänglig förskola samt en väl fungerande äldreomsorg. För när kraven på de anhöriga ökar är det döttrar och svärdöttrar som gör det största jobbet.

Därför är det kvinnor som i störst utsträckning får ta smällarna när barnomsorgen och äldreomsorgen brister i tillgänglighet och kvalitet.

Jämställdhet handlar om att samhället måste förändras så att de kvinnliga värdena uppvärderas. Därmed måste hela samhället, också arbetsmarknaden, reformeras.

Samhället som en plats där reproduktion och produktion är varandras förutsättningar.

Anneli Karlsson, Fors

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons