Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gama Byn bygger lager åt Enso

Annons

Gamla Byn planerar att tillgodose Stora Ensos behov av lagerbyggnad och anlägga järnvägsspår.

Stora Enso är ett globalt börsnoterat aktiebolag med 27 000 anställda och 88 anläggningar i mer än 35 länder.

Om kommunen genom Gamla Byn AB tillgodoser Stora Ensos behov av lagerlokaler så överstigs det kommunens kompetens.

Hela projektet i Nordanö industriområde må prövas av rättsväsendet upp till regeringsrätten.

Av kapitel 3 paragraf 16 i kommunallagen framgår att kommunfullmäktige, om inte annat särskilt föreskrivits, får besluta att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag, en stiftelse, handelsbolag.

Vården är en myndighetsutövning som enligt kapitel 11 paragraf 6 regeringsformen överlämnas endast om det finns stöd i

lagen. En förutsättning för delegering till privaträttsligt subjekt är dock att kommunfullmäktige preciserar den delegerade beslutsrätten så att icke den kommunala kompetensen överskrids.

Det är fullmäktiges ansvar att se till att kommunala bolag agerar inom den kommunala kompetensen. Fullmäktige ansvarar för beslut i ett kommunalt bolags styrelse.

Ny lagtext kom 2009 (2009:47) om kommunala befogenheters utvidgande, avseende tillhandahållande av lagerlokaler åt näringslivet.

Kommunen får tillgodose små företags behov av lokaler i kommunen under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Tankesmedjan Den nya välfärden har granskat 17 kommunala bolag. Endast ett följde lagen. I rapporten Laglöst land, sidan 42, behandlas Mark fastigheter AB, som har avtal med ett börsnoterat multinationellt företag om att uppföra en lagerbyggnad åt företaget.

Företagarombudsmannens bedömning: ”Inte ens efter lagändring torde det falla inom den kommunala kompetensen.”

Att tillgodose ett multinationellt företags behov av lokaler faller därmed utanför den kommunal kompetensen.

Den kommunala kompetensen i Avesta må granskas jämte de kommunala bolagen.

Olle Karlsson, Staffansbo

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons