Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frivillighet bättre än tvång

Annons

Från 2011 fördes ansvaret för de årliga bidragen till pensionärsföreningarna över till omsorgsstyrelsen, som har beslutat om en helt annan fördelningsprincip än tidigare.

Bidraget består av fyra delar:

- 50 procent av föreningens lokalhyra, dock max 20 000 kronor.

- 50 kronor för varje aktivitet, dock max 6 000 kronor.

- 100 kronor för varje tillfälle föreningen genomför kulturaktiviteter på äldreboende.

- 390 kronor för varje tillfälle föreningen genomför öppethusaktiviteter med hälsoinslag där aktiviteten skall vara öppen tre dagar per vecka för alla pensionärer. Aktiviteterna skall locka många pensionärer. Max 40 000 kronor kan erhållas. (För att uppnå maxbeloppet krävs att verksamheter pågår tre dagar i veckan under 34 veckor. Är det rimligt?)

Ändamålet med pensionärsföreningarna är att ge medlemmarna möjlighet till aktivitet och till trevlig samvaro. Nu är omsorgsstyrelsens syfte att föreningarna även skall aktivera grupper utanför föreningen.

Det råder inget tvivel om att de som bor på äldreboende behöver möjlighet till aktiviteter och kontakt med andra människor utöver personalen för att inte bli sittande inaktiva.

Omsorgsstyrelsen bör börja med att tillsammans med personalen ta fram rutiner för hur olika typer av arrangemang skall kunna genomföras av frivilliga för de boende på äldreboende. Finns rutiner finns det också betydligt bättre förutsättningar för att aktiviteter kommer att genomföras av föreningarna.

Inom SPF har tanken funnits redan tidigare att göra något för de boende på äldreboendena. Betänk att för oss som nu är aktiva i pensionärsföreningarna är nästa steg i ”utvecklingen” att komma in på äldreboende, och vi vill inte bli sittande inaktiva större delen av dagen. Det finns således ett egenintresse av att det är rörelse på äldreboendena.

Inom SPF såväl som övriga föreningar försöker vi ta reda på vilka typer av aktiviteter medlemmarna vill ha och försöker tillgodose detta så långt det är möjligt.

I Avesta finns så många pensio-närsföreningar att de som vill delta i de aktiviteter som bjuds har alla möjligheter att göra det.

Vi är alltså inte emot de intentioner omsorgsstyrelsen har, men vi vill att det skall ske på frivillig väg, utan ekonomiska påtryckningar och administrativt merarbete. Det tar tid för föreningarna och medför kostnader för kommunen.

Bidraget bör fördelas efter antalet medlemmar. Pensionärerna söker sig till de föreningar som har många aktiviteter. Så även med bidrag baserat på antalet medlemmar påverkas bidragets storlek av omfattningen av antalet aktiviteter.

Börje Jervered, vice ordförande

SPF Avesta-Folkare

Jarl Svedberg, ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons