Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ekonomin inte stark

Annons

Hur bra går det för Sverige? Många människor har fått jobb de senaste åren, men under ytan av den goda konjunkturen är den svenska ekonomin inte så stark som man kan tro.

I boken ”Framtiden väntar inte” (Ekerlids), som Svenskt Näringsliv nyligen publicerat, uppmärksammar vi Sveriges problem att attrahera de mest avancerade företagen och jobben. Även enklare arbeten behövs naturligtvis, men Sverige ska inte vara ett land som konkurrerar med låga löner utan med kunskap och innovation.

Under det senaste decenniet har andelen högkvalificerade jobb ökat 15 procent snabbare i Europa som helhet än i Sverige. Många av de nya jobben i Sverige har i stället lägre löner. Sverige har få entreprenörsdrivna tillväxtföretag och de gamla jobben blir ofta kvar i stället för att fasas ut av nya och mer välbetalda.

Vi borde kunna bättre. Sverige är det land som satsar störst andel av BNP på forskning i Europa, men forskningen leder inte i samma utsträckning till nya företag.

Sverige har på senare år gjort stora satsningar på utbildning, men ändå är ungdomsarbetslösheten rekordhög och vart femte rekryteringsförsök misslyckas för företagen. Unga utbildar sig allt mer till yrken där det inte finns jobb.

Den goda konjunktur vi upplever nu är i hög grad resultat av kloka tillväxtreformer som gjordes på nittiotalet, men effekten av dessa klingar sakta av. Den nuvarande mandatperioden har hittills haft ett lägre reformtempo än den tidigare.

Om Sverige ska kunna behålla en tätposition i den globala ekonomin så måste vi växla upp.

Statsfinanserna tillåter ordentliga tillväxtreformer under kommande år, inom såväl utbildningsväsende och forskning som arbetsmarknad.

Marginalskatterna och kapitalskatterna skulle exempelvis kunna sänkas för att underlätta tillväxten av mer kvalificerade arbeten och öka tillgången på investeringskapital.

Regeringen har goda möjligheter att stegvis växla upp sina reformambitioner. Annars riskerar Sveriges ekonomiska kraftmätning att bli kortvarig.

Regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna

Annika Lundius, vice VD Svenskt Näringsliv

Carl Ström

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons