Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det sade vi om fåglar

Annons

I Avesta Tidning (22/6) beskrivs i en artikel de senaste turerna i vindkraftsfrågan med kommunfullmäktiges debatt och beslut i detta ärende.

I artikeln intervjuas ornitologen Mats Forslund, som uttrycker missnöje över att han inte har bjudits in av Åsgarnborna för att redogöra för fakta kring den rödlistade arten brednäbbad nötkråka.

Arten lever som bekant i skogarna öster om Åsgarn i ett av

de områden där ett vindkraftföretag vill sätta upp en vindkraftspark.

I slutet av artikeln återges, i form av ett citat från en politiker, att jag skulle ha bjudits in till Åsgarn som expert i stället för Forslund. Detta är helt felaktigt.

Hela vindkraftsprojektet inleddes med en flygfotografering och en landskapsanalys för Avesta, Fagersta och Norberg.

I samband med detta bjöds jag i början av 2010 in till Åsgarn för att visa flygbilder över bygden och prata om hur olika landskapsrum hänger samman. Vid denna tidpunkt hade ingen vindkraftsplan ännu tagits fram och ingen diskussion om nötkråkor fördes.

Därtill går det tyvärr även att misstolka texten så att läsaren

kan få uppfattningen att jag skulle vara av en annan åsikt än Forslund och att det var mina fakta som låg bakom fullmäktiges beslut.

Jag skulle därför vilja klargöra att jag absolut inte är någon expert på brednäbbade nötkråkor. Däremot har jag under en längre tid arbetat som projektledare för vindkraftsprojektet på miljö- och byggförvaltningen.

Det tjänstemannaförslag som vi från Miljö Bygg lämnade till kommunfullmäktige var i enlighet med försiktighetsprincipen och helt i linje med Forslunds studier, som vi hade tagit del av.

Våra rekommendationer för området var därför att det inte ska bebyggas med vindkraftverk om exploatören inte kan visa att det kan ske utan att arten tar skada.

För övrigt har vi i vår utredning ställt oss positiva till vindkraft och föreslagit en rad områden för större vindkraftexploateringar.

Avslutningsvis vill jag framhålla att jag har en mycket stor respekt för den demokratiska processen där jag och mina kollegor lägger fram beslutsunderlagen och där våra folkvalda politiker fattar besluten. Detta gäller villkorslöst, det vill säga även när besluten går emot mina personliga åsikter i en fråga.

Planarkitekt och projektledare

för vindkraftsprojektet

Erika Flygare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons