Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dalarna behöver vindkraft

Annons

Dalarna hamnar på sjätte plats på vindkraftslistan, en rankning av Sveriges 21 län utifrån hur mycket vindkraft som installerats i länet. Men kommer Dalarna att ta sin del av ansvaret för att sexdubbla den svenska vindkraften och förverkliga den nationella planeringsramen till år 2020?

I Dalarna finns det 87 vindkraftverk med en total effekt om 169 megawatt (MW). I hela landet finns det enligt Energimyndigheten 1 879 vindkraftverk.

Vindkraften i Dalarna är en viktig del i energiomställningen.

Ett modernt vindkraftverk på land kan förse mer än 1 000 hushåll med förnybar och utsläppsfri el, samtidigt som det bidrar till lokala arbetstillfällen. Och genom att själv äga vindkraft kan både kommunerna och dess invånare sänka sina elkostnader.

Dessutom konstaterar alliansregeringen att ”ökad export av kolsnål el från Sverige till Europa ersätter kolkraft och minskar klimatutsläppen”. Detta är nödvändigt för att möta det ständigt växande klimathotet.

Energimyndigheten har nu utrett de ekonomiska konsekvenserna av att öka elproduktionen från förnybara energikällor fram till år 2020. Om Sverige ökar ambitionsnivån stiger visserligen de svenska elkonsumenternas kostnader för de så kallade elcertifikaten.

Men myndigheten konstaterar att ”den ökade elproduktionen kommer dock att pressa ner priserna på el och totalt sett kommer genomsnittskostnaden för elkunden att vara lägre än i basfallet”, under den studerade perioden 2012-2035.

Elproduktionen från vindkraft har på kort tid mer än fördubblats, från 2,5 terawattimmar (TWh) under helåret 2009 till 5,4 TWh under de senaste tolv månaderna. Det är nästan lika mycket som produktionen från en av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer.

Om riksdagens planeringsram på 30 TWh vindkraft år 2020 förverkligas skulle det motsvara cirka 20 procent av Sveriges elanvändning, vilket kan klaras med omkring 4 000 moderna vindkraftverk. Det kan jämföras med Danmark där det redan finns 5 000 vindkraftverk, på en landyta som inte är större än Jämtland.

Utbyggnaden av vindkraft och annan förnybar el ökar konkurrensen på elmarknaden och ger möjligheter för den enskilde att äga sin egen elproduktion.

Det finns inte bara starka klimat- och försörjningspolitiska skäl för en fortsatt stor utbyggnad av vindkraften, utan detta är också lönsamt för elkonsumenterna. Hur mycket kommer Dalarna att bidra med?

Vd Svensk Vindenergi

Annika Helker Lundström

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons