Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

C vill ha förvaltad rovdjusstam

Annons

Svar till signaturen Landsbygdsbo i Folkärna som den 5 mars efterlyser Centerns politik i rovdjursfrågor.

Centerpartiet strävar efter en lösning där de svenska stammarna av björn, järv, lo, varg och kungsörn kan bevaras samtidigt som människors olika intressen tas tillvara. Rovdjursstammarna måste förvaltas med utgångspunkt i forskning och inventering. Jakten är en naturlig del i rovdjursförvaltningen.

På grund av arternas naturliga utbredning vill Centerpartiet också ha en skandinavisk samsyn för rovdjurspolitiken. På så vis kan ett alltför hårt rovdjurstryck på vissa områden undvikas.

Skyddsjakt på rovdjur är till för att undvika angrepp på människor eller tamdjur där risken för detta är stor. Skyddsjakt bör kunna medges vid särskilda fall även om stammen av det aktuella rovdjuret inte når upp till den miniminivå som satts för att det ska få jagas.

En central del i rovdjurspolitiken är nämligen att varje människa måste kunna skydda sig och sin egendom vid ett rovdjursangrepp.

Centerpartiet har tillsammans med allians för Sverige

- ökat det regionala ansvaret och det lokala inflytandet över förvaltningen av rovdjuren,

- begränsat vargstammens tillväxt genom fortsatt skyddsjakt,

- infört kraftfulla åtgärder för att göra vargstammen friskare,

- sänkt miniminivåerna för lodjur,

- tillsatt en utvärdering för långsiktiga mål och utredning om toleransnivå för rennäringen,

- förstärkt djurägares möjligheter att skydda sina tamdjur om de blir angripna av rovdjur genom en förändring i jaktförordningen (paragraf 28).

Centerpartiet vill att Sverige tillsammans med angränsande länder ska ha en livskraftig rovdjursstam och en rovdjurspolitik som tar hänsyn till dem som bor och verkar där rovdjuren finns samt vara aktiva i EU:s översyn av art- och habitatdirektivet.

Centerpartiet har också högt till tak, vilket innebär att enskilda medlemmar kan tycka annorlunda i enskilda frågor, som i vargfrågan. Från vår krets, Centerpartiet i Folkare, har vi sagt till våra rikspolitiker att om vi skall ha en livskraftig vargstam så skall landsortsbefolkningen få en rimlig ersättning så att man kan skydda sin tamboskap mot angrepp, samt att man måste upphöra med att flytta djuren från djurparker eftersom de får en viss vana med människor.

Ordförande för Folkarecentern

Gunilla Berglund

Gruppledare för Centern

Jan-Olof Källström

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons