Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brist på särskilt boende

Annons

Att särskilda boendeformer är en stor bristvara råder det ingen tvekan om. En del kan man kanske belasta den ekonomiska situation som råder i kommunen.

Frågan man kan ställa sig är varför? Nämnas kan att Fagersta kommun är en skuldfri kommun. Avesta kommuns skuld är 1 150 000 kronor, eller 535 000 kronor per invånare. Räntan som betalas är inte är avdragsgill för gemene man.

Naturligtvis ligger ansvaret på våra förtroendevalda som någon gång måste se sin inkompetens. Kommunala tjänstemän är skyldiga att vara väl förtrogna med antalet personer som har en funktionsnedsättning, och utifrån den kunskapen planera byggnationer och åtgärder.

Att en person som har ett behov av särskilt stöd skall behöva vänta månader på en bostad är naturligtvis inte acceptabelt.

Kommunen har redan i dag problem med boendet för de som behöver omsorg. I november kommer den nya lagen som säger att makar har en laglig rätt att bo tillsammans. Vilken beredskap har kommunen för denna problematik?

Man bör också beakta den mänskliga faktorn, både gällande omsorgstagaren och anhörigvårdaren. Skulle den sistnämndes insats utebli skulle omsorgen troligtvis kollapsa. Då tar man ett beslut att dra in ersättningen för ledsagare, 16 000 kronor per år, enligt uppgift från Wojje Nedzewicz, MP. Deras insats kan ju räknas i miljontals kronor.

Livskvaliteten skulle öka för de flesta om de kunde komma till ett särskilt boende och inte sitta bakom en anonym lägenhetsdörr på tredje våningen.

Kommer kommunen att anta LOV (Lagen om valfrihet) först när den blir tvingande enligt lag?

Man kanske skulle som första kommun inrätta en äldreomsorgspeng? Leda en utveckling istället för som alltid annars bara följa den.

 Mer empati för våra invånare, Avesta

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons