Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre land att bli gammal i

Annons

Sverige ska vara ett bra land att bli gammal i och alla ska kunna åldras med värdighet och kunna känna trygghet.

Grunden för en äldreomsorg med hög kvalitet är personal med rätt kompetens och ett stort hjärta, bra och kompetenta chefer, en tydlig organisation, bra lokaler som är anpassade för verksamheten och en rätt bemanning utifrån allas behov av insatser.

Det har debatterats mycket

kring vård av äldre och hur vi ska slippa kränkande behandling av våra äldre i framtiden. Många anställda vittnar om underbemanning och tidsbrist. Detta sker både inom kommunal och privat driven äldreomsorg. Detta är en viktig fråga, och något vi har tagit och tar på största allvar!

Förra veckan kunde riksdagens socialutskott enas om riktlinjer för bemanning inom äldre-

omsorgen. Alliansens utgångspunkt är att det är alla enskildas boendes faktiska vårdbehov som ska styra bemanningen. Bemanningen måste dessutom anpassas efter lokala förutsättningar som kompetens, organisation och lokalernas utformning.

Det är alltså individuella och separata bedömningar som ligger till grund för bemanningen. Vi har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det går att ta fram riktlinjer för att ge kommunerna bättre stöd att organisera sina verksamheter så behoven styr.

Som moderata riksdagsledamöter har vi besökt många boenden för äldre. De som bor där är män och kvinnor med olika behov och önskemål och vi ser att vissa avdelningar är mer vårdtunga än andra.

Vi kan aldrig förutsätta att alla människor och deras behov av hjälp, omsorg och vård med god kvalitet alltid passar in i en mall. En mall som vi politiker utformar.

Vi i Moderaterna tycker inte att generella bemanningskrav inom äldrevården är rätt väg att gå. Man ska inte kunna gömma sig bakom argumentet att man uppfyllt kravet, om de äldre inte fått den omsorg och kvalitet på vården som de behöver.

Alliansregeringen har prioriterat kvalitet inom äldreomsorgen Vi har sedan tidigare lagt stora resurser på vård och omsorg av äldre och kommer att fortsätta med detta. Värdighetsgarantin, 4 miljarder kronor riktade till vård av de svårt sjuka äldre, och rätten att välja utförare, är några av de riktade kvalitetsinsatser som alliansen vidtagit.

Sverige ska vara ett bra land att bli gammal i och alla ska kunna åldras med värdighet och känna trygghet. De äldre och deras anhöriga ska kunna lita på kvaliteten inom äldrevården. Vårt mål är att alltid sätta människan och deras individuella behov i centrum.

Riksdagsledamot i skatteutskottet

Margareta B Kjellin, M

Riksdagsledamot i socialutskottet

Ulf Berg, M

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons