Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avesta fortsätter trots sågning

Annons

Den 28 januari offentliggjorde Skolverket ”Utvärdering av metoder mot mobbning” vilken i stort sett sågar SET-metoden och andra metoder.

Rapporten tillsammans med yttrande från Socialstyrelsen, ställt till Skolinspektionen, påvisar att mina farhågor är besannade! Universella metoder i skolan fungerar inte, elever riskerar att kränkas och mobbning i värsta fall öka!

Socialstyrelsen menar bland annat att SET-metodens eventuella positiva potential är behäftad med risker. Materialet innehåller inte något om vikten av samtycke, vare sig från barn eller förälder och att vissa övningar kan upplevas som kränkande eller hämmande.

Det är också oklart i vilken utsträckning elever helt eller delvis kan avstå och vilka eventuella konsekvenser det kan komma att ge.

Trots detta fortsätter alltså Avestas skolor med livskunskap/SET-metoden med mera!

Vad är det som gör att skolan lägger större vikt vid programmakarnas försvarstal än de rapporter som tagits fram? Vilka intressen är det som är starkast? Vilken syn på barn och barnuppfostran ger manualbaserade livskunskapsprogram uttryck för? Var är barnets perspektiv och vart tog barnets bästa vägen? Vilka socialt emotionella kompetenser är det som prompt ska utvecklas och frambringas hos barn och ungdomar?

Kan det vara så att när man jobbar med dessa manualbaserade program flyttas gränser vad gäller barns och ungdomars rätt till privatliv och integritet?

Många upprörs och förfasas över att minderåriga elever tvingades skriva sexuppsatser med inlevelse för att få VG. Kanske de manualbaserade programmen gjort att vissa lärare inte längre tydligt känner var gränsen går?

Hur är det möjligt att ineffektiva, kostsamma manualbaserade testprogram som till och med riskerar öka mobbning och andra kränkande handlingar fick ett sådant järngrepp på bred front över våra skolor? Vems agenda följer vi?

Med facit i hand ser vi hur viktigt det är med noggranna utvärderingar och att det tyvärr inte går att lita på information vi får från bland annat Folkhälsoinstitutet (en statligt finansierad myndighet som dessutom kan ge ekonomiskt stöd till kommuner som inför de program man rekommenderar). Ingen kartläggning eller riskanalys gjordes innan strikta manualbaserade testprogram implementerades i våra barns klassrum.

Skolverkets rapport bygger på 10 000 elevers känsla och erfarenheter och det kan inte vi allvetande vuxna ta ifrån dem. Olika programförespråkare får säga vad de vill!

Avesta

Marie Lenholm

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons