Annons
Vidare till avestatidning.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mötesplatser ska hjälpa nyanlända till snabbare samhällsetablering – öppnar i Borlänge

Den 11 januari kommer projektet "Mötesplatser" att starta i Borlänge. Projektet, där flera stora myndigheter samverkar, har kommit till för att underlätta etableringsprocessen för nyanlända svenskar och har hittills varit framgångsrikt.

Det kan i dag vara krångligt för nyanlända medborgare att etablera sig i Borlänge. Ofta får personen i fråga kryssa mellan olika myndighetslokaler och försöka leta rätt på den information hen själv vill ha. Men allt det ska det bli ändring på den elfte januari i år, åtminstone om man får tro Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Då de i samarbete med Sveriges kommuner och landsting startar upp samverkansprojektet ”Mötesplatser och information" i Borlänge.

Projektet ”Mötesplatser”, som är ett regeringsuppdrag med tanken att fortsätta arbetet med förenklade och mer effektivaprocesser för nyanlända, sjösattes redan år 2014 och under det nästföljande året genomförde de nyss nämnda aktörerna ett pilotprojekt tillsammans på fem orter runtom i landet. Det hela gav, enligt dem själva, positiva resultat. Under 2017 ska därför fem orter bli tjugosju, en av dem är Borlänge.

– Jag ser bara positivt på det här. Jag tycker det är bra att man får mycket hjälp på en och samma plats när man kommer som nyanländ. Sen det att vi kan samverka på ett annat sätt och lära oss av varandra och på så sätt bli mer effektiva. Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet, säger Charlotte Johansson, delprojektledare i Borlänge.

Johansson menar att det man kunnat utröna från pilotprojekten är att de nyanlända känner en större trygghet och kontroll över sin situation i och med ”Mötesplatser”. Hon säger att det också går snabbare för kunden att etablera sig, då de på ett enklare sätt kan ta till sig information och hitta rätt kontakt på rätt myndighet.

– De får hjälp från alla aktörer, de får också information om vad de behöver göra. De får även olika kontakter med Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Migrationsverket och så vidare. De får veta alla steg de behöver gå igenom för att etableras i det svenska samhället.

De får veta alla steg de behöver gå igenom för att ta sig upp till en etablering i svenska samhället.

Johansson vill inte kommentera ifall etableringsprocessen har skötts ineffektivt tidigare, men poängterar att det finns vinster med det nya projektet.

– Jag tror att vi har gjort det bästa vi har kunnat göra, men man har sett att det finns vinster för kunden att samverka på det här sättet. Det är det som regeringen vill att vi ska fortsätta med under 2017.

”Mötesplatser” startar den 11 januari i servicekontorets lokaler i Borlänge.

Så här går ett möte till på Mötesplatserna

1. Migrationsverket kallar nyanlända som fått uppehållstillstånd till ett delgivningssamtal på servicekontoret. Där möter en handläggare och en tolk upp. När mötet är klart följer handläggaren kunderna till nästa möte i kedjan.

2. Arbetsförmedlingen tar emot den nyanlända och ett första etableringssamtal genomförs. Samtalet består bland annat av kartläggning av tidigare erfarenheter, översättning/bedömning av betyg och intyg samt ansökan om etableringsersättning.

3. Servicekontoret stöttar den nyanlända att fylla i anmälan om Flyttning till Sverige (ansökan om svenskt personnummer), därefter skickas ansökan vidare till handläggare inom Skatteverket som fattar beslut. Den nyanlända får information om att söka id-kort när beslut om personnummer har kommit, vad det kostar och vilka handlingar som krävs vid ett utfärdande av id-kort. Servicekontoret informerar om socialförsäkringsförmåner som kan bli aktuella för den nyanlända och dennas livssituation och stöttar vid eventuella ansökningar.

4. I mötet med kommunen kan den nyanlända få information om och hjälp med att ställa sina barn i kö för skola och förskola. Om behov finns kan den nyanlända ansöka om ekonomiskt bistånd. Kommunen erbjuder även den nyanlända svenska för invandrare (SFI) och övrig service som alla invånare kan ta del av.

5. Den nyanlända räknas nu som inskriven i Sverige, även om personen fortfarande väntar på att få sitt personnummer från Skatteverket, och Arbetsförmedlingen har huvudansvaret.

Källa: Försäkringskassan