Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi har också ett förslag...

Annons

Trafikverket planerar att åtgärda bangården i Krylbo, och har tagit upp frågan i en förstudie med två alternativ. Det andra alternativet går ut på att dra om infarten från Hökmorahållet till bangården via fastigheterna Lappmarken, Dalsberga, naturvårdsområden och bybildningen Tillfället (se www.trafikverket.se).

Detta kommer att utgöra en katastrof, kulturhistoriskt och miljömässigt, där det som investerats för detta de sista femtio åren ödeläggs. Allt för att man envisas med att alla tåg måste gå via bangården i Krylbo, och med vetskapen om att flertalet tunga långa godståg bara passerar Krylbo i syd-nordlig eller nord-sydlig riktning, samt att många godståg från Stockholm och Borlänge körs in på bangården, lastas och eventuellt förlänges.

Med ovansagda som bakgrund har undertecknade studerat geografin och funnit att bangården enkelt kan avlastas från den syd-nordliga godstrafiken genom att från i höjd med Hästbron i Krylbo dra en ny linje mot sydväst i skyddsområdet mot järnverket och därigenom spara värden av alla kategorier.

Vårt alternativ, här kallat tre, förutsätter att dubbelspår anläggs från Hökmora in till bangården efter befintlig sträckning och att dubbelspår anordnas en bit mot Salahållet.

Med alternativ tre finns frihet att styra alla trafik från alla håll och samtidigt slippa många skalv och oljud från tunga transporter via bangården. Den blir dessutom hundratals miljoner billigare.

Fastighetsägare och boende i berörda områden behöver kommunens aktiva stöd för att förhindra att olyckan med förstudiealternativet två sjösättes.

Byggkonsultföretaget ECS-Teknik AB, Krylbo

Knut Åkesson och Mats Bygge

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons