Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökat inflytande med Drömparken

Annons

Först vill jag säga att det är bra när kommunmedborgare engagerar sig och är delaktiga i samhällsdebatten och hur vi ska prioritera våra gemensamma medel. Ett av våra främsta politiska mål är att öka medborgardialogen och människors inflytande.

När det gäller kritiken mot Drömparken handlar det främst om fyra olika områden som jag ska försöka att ge min syn på.

- Det är fel att prioritera en gemensam aktivitetspark när det finns stora behov i skola och omsorg.

Kärnverksamheten i vår kommun är skolan och omsorgen, det är det viktigaste vi har och bra skolor för våra barn och en väl fungerande trygg äldreomsorg har högst prioritet.

Därför lägger vi 80 procent av kommunens budget på just skolan och omsorgen, det blir cirka 800 miljoner kronor per år. Det är en prioritering som vi tycker är rätt och riktig.

Men det måste också finnas utrymme för annat i kommunen än skola och omsorg, även om det är viktigast. Det måste finnas medel till att röja mer sly, att klippa mer gräs, att asfaltera mer cykelbanor men även till den yttre miljön och mötesplatser som Stationsparken i Krylbo, Svänghjulet i Horndal och nu Drömparken.

-  Det är inte demokratiskt när omröstningen saknar ett nejalternativ.

Vi investerar i Avesta kommunkoncern för cirka 80 miljoner kronor per år, de investeringarna ses som en helhet och jag tror att det skulle vara olyckligt om vi skulle rösta om dem en och en.

Det aktuella nu är IT-investeringar för skolan, bostadsbyggande, rustning av bron vid Brogård, asfaltering, utbyte av VA-nät, järnvägsspår till Nordanö och utbyggnad av äldreboendet vid Baldersgården.

Det demokratiska beslutet om att avsätta pengar för Drömparken togs när ett enigt fullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ, sa ja till ungdomsrådets medborgarförslag om ett aktivitetsområde mellan Avestavallen och Metropoolen.

Efter fullmäktiges beslut avsattes pengar i mål- och budgetdokumentet. Då de demokratiska politiska besluten tagits startade ett arbete med att få så många av Avesta kommuns invånare att kunna påverka vad som skulle finnas i området. I detta arbete har vi i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting använt oss av en metod som heter medborgarbudget.

-  Att omröstningen sker uteslutande på webben stänger ute ett antal människor.

Internet är ett fantastiskt redskap för att snabbt kunna kommunicera och interagera, men vi måste ha respekt för att inte alla människor har tillgång till mediet. Därför finns det möjlighet att rösta på våra äldreboenden, bibliotek, skolor och seniorcenter.

-  Det är inte rätt att satsa så mycket på aktiviteter i centrala Avesta.

Vad gäller satsningen på sport och aktivitetsområden som Drömparken ingår i finns medel avsatta både 2013 och 2014. Tanken är att i dialog med de boende i först Horndal och Krylbo hitta lämpliga platser för allaktivitetslekplatser samt att ha möjlighet att rusta befintliga anläggningar där flest barn och ungdomar kan nyttja dem.

Avslutningsvis vill jag säga att jag är stolt över det arbete vi gör med medborgardialogen och specifikt med Drömparken. Oavsett vilket alternativ som vinner kommer det att bli ett fantastiskt område framröstat av kommunmedborgarna.

Processen med att engagera medborgarna mer och tidigare kommer vi att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting jobba vidare med. Vi är inte på något vis framme men vi är på väg och har en uttalad vilja att fortsätta med detta. I skrivande stund har över 900 personer registrerat sig och röstat på sitt favoritförslag, det svenska rekordet när det gäller omröstningar av detta slag är 200 röstande.

Kommunstyrelsens ordförande, Avesta

Lars Isacsson, S

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons