Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare med replik: 50 procent av byinvånarna är så kallade fattigpensionärer utan annan inkomst än garantipension – hur ska vi i Backa by ha råd?

Annons

Hur tänker Rättviks styrande? På ett möte anordnat av Dala Vatten och Avfall söndagen den 9/12 angående kommunalt vatten i Backa by kom, efter att den ekonomiska redogörelsen gjorts, frågan från en deltagare: "Om man inte har pengar eller besparingar hur skall man då bete sig"? Svaret från Dala vatten och Avfall blev: "Då får du väl sälja, något annat finns ej".

Till saken hör att ungefär 50 procent av byinvånarna är så kallade fattigpensionärer utan annan inkomst än garantipension. Samtidigt krävde Dala Vatten och Avfall att man inte skulle diskutera något om sammanträdet på sociala medier.

Kommunens representant Jonny Ganshag som deltog vid informationen höll sig alldeles tyst utan att kommentera vad som sades vilket syntes mycket märkligt.

"Fattig bybo"

REPLIK

Söndagen den 9 december hölls ett informationsmöte med fastighetsägare i Backa by där det informerades om förestående utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen.

Vid mötet ställdes frågan: ”Om man inte har råd att betala anslutningsavgiften kan man då vara tvungen att sälja?” Svaret från Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) var då ett kort ”Ja”. Att svaret kom så tydligt och utan omsvep var snarast för att betona att det inte finns någon valfrihet eller liknande i frågan om att betala avgiften. Kravet är absolut och inträder när VA-utbyggnaden färdigställts i enlighet med §24 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Detta redogjordes för under mötet.

Vid mötet sades också att VA-anslutningsavgiften i de allra flesta fall kan betalas med bolån då anslutning till allmänt VA ses som en betydande värdeökning hos fastigheten. I väldigt sällsynta fall då banker inte anser sig kunna belåna fastigheten kan kommunala VA-lån beviljas men det sker efter särskild behovsprövning och villkoren är inte till fördel för fastighetsägaren relativt ett banklån. Även denna lösning togs upp vid mötet. Det är alltså inte meningen att någon skall vräkas från sina hem.

Den politiska inriktningen att bygga ut det allmänna VA-nätet till Backa beslutades av kommunfullmäktige i och med antagandet av VA-utbyggnadsplanen 2016. Den har föregåtts av inventeringsarbete genom Rättviks kommuns miljö- och byggenhet utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter. Utöver att bedöma standarden på nuvarande avloppsanläggningar ska kommunen fastställa ett så kallat verksamhetsområde för det utbyggda kommunala vattnet och avloppet vilket är ett politiskt beslut. Den som till exempel tycker att grunderna för kommunens VA-plan är felaktiga eller att VA-taxan är felaktig har naturligtvis all rätt att framföra den åsikten, men den diskussionen var inte på agendan för det aktuella mötet.

DVAAB bad mötesdeltagarna att frågor gällande projektets praktiska genomförande i första hand skulle ställas direkt till projektorganisationen och inte via sociala medier, men ingen kan hindra att diskussion förs i andra forum. Men DVAAB:s erfarenhet är att informationen blir mest korrekt om frågor ställs direkt till ansvariga för projektet för att undvika missuppfattningar och direkta felaktigheter via ryktesspridning.

Tanken med mötet från DVAAB:s och kommunens sida var och är att få fram korrekt information om projektet till fastighetsägarna på bästa sätt.

Anders Hellman, Affärsområdeschef Vatten DVAAB

Jonny Gahnshag, Samhällsutvecklingschef, Rättviks kommun

Foto: TT
Foto: DT, arkiv

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons