Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Finns något att dölja?

Annons

Revisionen granskar och bedömer på kommunfullmäktiges uppdrag hur kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att granska de kommunala bolagen.

Revisionen syftar också framåt som ett medel att främja effektivitet och kvalitet. Kort sagt: Hjälpa till att få ut så mycket som möjligt av våra skattepengar!

För att kunna göra detta till belåtenhet krävs transparens och god insyn i den kommunala verksamheten. Genom att neka kommunala revisorer tillträde till styrelserummet ställer sig dessvärre de flesta frågan (oavsett om så är fallet eller inte): Finns det något att dölja?

Personligen ställer jag mig mycket tveksam till att kommuner ska driva kommunala aktiebolag överhuvudtaget. När kommuner lägger ut allt mer verksamhet i egna bolag snedvrids konkurrensen, insynen sätts ur spel och konsumenterna drabbas av ”osynliga skatter”.

Genom att bolagisera sina kommunala verksamheter har kommunpolitikerna funnit en väg att baxa tveksamma kommunala affärsupplägg runt två av de demokratiska kontrollsystemen, nämligen offentlighetsprincipen och medborgarnas möjlighet till domstolsprövning.

Det finns också många exempel på verksamheter i kommunala bolag som inte på ett likvärdigt sätt konkurrerar med det lokala näringslivet. I en del fall slår de helt undan fötterna för övriga bolags verksamhet och ofta väljer man att i stället för att begränsa omfattningen i de kommunala bolag som existerar att expandera verksamheterna.

Som alltid är det partitillhörighet som fäller avgörande för att bli vald till styrelseledamot i en kommunal bolagsstyrelse. (Där-efter kommer lojalitet samt väl uträttat arbete i politiska församlingar.)

Jag anser att kravet på kompetens vid val av ledamöter till en kommunal bolagsstyrelse måste ställas ännu tydligare, mot bakgrund av de kommunala bolagsstyrelsernas omfattande verksamhet.

Varje person som väljs till en bolagsstyrelse måste bli vald på sig egen kompetens och kvalifikation. I ett kommunalt bolag är det bolagsordningen och affärsidén som skall styra och inte de politiska grundvärderingarna och partipolitiken. Det är en väsentlig skillnad på att sitta med i en politisk nämnd och i en bolagsstyrelse.

Man kan krasst konstatera att nuvarande system med kommunala bolag inte fungerar tillfredsställande. Det bästa, och mest radikala, vore att helt avskaffa de kommunala bolagen.

Det skulle automatiskt innebära bättre insyn, större demokratisk kontroll och färre olagligheter.

Kommunala aktiebolags vara eller icke vara och att som revisor för medborgarna ges möjlighet att kunna uppvisa en god kommunal revision är en demokratifråga lika mycket som en företagsklimatfråga.

Den offentliga makten ska utövas enligt lagarna, även när den utövas i bolagsform. Och medborgarnas möjlighet till insyn i kommunala verksamheter ska inte vara beroende av verksamhetens organisationsform.

Anneli Karlsson, Fors

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons