Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Demokrati men inte för alla

Annons

Det handlar om fullmäktiges beslut i maj 2011. Ett medborgarförslag från ungdomsrådet. Syftet var gott, att lära de yngre en demokratisk process, men till en kostnad av 5 miljoner från kommunens egen budget.

Idén har skickats ut till oss medborgare, vad ville vi ha i drömarken? Hur idén skulle lanseras kanske inte många av oss vet. Men den bygger på ett projekt som Sveriges kommuner och landsting driver för att utveckla IT-stöd för medborgardialog.

Under 2008-2010 har projektet erhållit stöd från Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Arbetet går nu vidare och projektet har erhållit ytterligare stöd, denna gång från Justitiedepartementet under perioden 2011-2014. Se http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/medborgardialog/medborgardialog_med_it_stod

127 förslag kom in – enbart via webben. Tre vaskades fram – som vi medborgare i Avesta kommun ska kunna rösta på. Men röstningen ska ske enbart via webben!

Är detta vad som kallas demokrati – när man utesluter stora grupper från att delta? Kommunen hänvisar till en nationell studie som säger att ungefär 88 procent av medborgarna över tolv år i Sverige använder internet.

Alltså utesluts redan här tolv procent från att delta.

De äldre (65 år och över) i Avesta är många, drygt 5 000 personer eller om du vill ungefär var fjärde Avestabo. Kan/vill de skapa ett konto på internet för att rösta? Nu har kommunen lovat hjälp med röstningen på biblioteket eller seniorcentrum, men via webben!

År 2010 skulle samhället vara lika för alla enligt statens tidigare satsningar. Det handlade den gången om personer med funktionsnedsättningars rätt att delta på lika villkor i samhället. Mycket handlade om att den fysiska miljön skulle anpassas för dem.

Men det handlade också om att dessa grupper skulle kunna ta del av samhällets information på sitt sätt, exempelvis blindskrift, lättläst och pictogrambilder i stället för ord. Kan kanske de innefattas i de tolv procent som kommunen uteslutit. Men det gör väl inget?

Eleverna (från årskurs 4 till gymnasiet) i Avestas skolor har via sina lärare fått personliga brev med förtrycka inloggningsuppgifter så att de ska kunna rösta. Det kallar jag lobbyingverksamhet.

Vi andra medborgare kan/får skapa vårt eget konto på webben för att gå in och rösta. Det går nämligen inte att rösta med en förtryckt valsedel med alternativen.

Kommunallagens princip om likställighet = att behandla alla i en kommun lika, verkar inte gälla.

Sist vill jag citera ur rapporten ”Politisk delaktighet, demokrati och mänskliga rättigheter i kommuner”, utgiven av beredningen för demokratifrågor inom Sveriges kommuner och landsting:

”Att öka det politiska deltagandet och delaktigheten bland resurssvaga och marginaliserade grupper är en central politisk ambition i en demokrati. Mänskliga rättigheter kan spela en viktig roll i ett sådant arbete särskilt genom att rättighetsperspektivet innebär att fokus ligger på allas jämlika möjligheter”.

Det skulle finnas ett fjärde förslag för den som vill rösta på att inte ha någon drömpark. Med den valmöjligheten skulle nog aldrig drömmen bli sann.

Birgitta Pettersson, Avesta

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons