Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centralisering ingen lösning

Annons

Folkkampanjen för sjukvården har alltid förespråkat en decentraliserad vårdorganisation. Mindre enheter är oftast, i alla typer av organisationer, de mest effektiva samtidigt som de ger personalen bättre förutsättningar för engagemang i arbetet och delaktighet i beslut.

Inom sjukvården kan det också innebära bättre tillgång till en nära och trygg sjukvård där du lever och bor.

Den svenska sjukhusvårdsstrukturen med relativt få och mycket stora enheter, inte minst våra länssjukhus, är resultatet av en stark centraliseringsfilosofi, i tron att stordrift är den optimala lösningen på många av sjukvårdens problem.

Som ett resultat av en försämrad ekonomi, inte minst i vårt landsting, har många mindre sjukhus helt eller delvis lagts ned under senare år – trots att de mindre sjukhusen varit mer kostnadseffektiva än de större.

Exemplen är många och konsekvenserna vet vi; besparingar och minskade resurser som inte minst har medfört långa vårdköer, minskad tillgänglighet och färre vårdplatser.

Nej, det går inte att skylla sjukvårdens problem bara på att ekonomin har blivit sämre, vilket bland annat i vårt Dalalandsting kommer att innebära skattehöjningar och att vårdpersonal avskedas.

Det är att göra det alldeles för lätt för sig. Hur sjukvården organiseras är minst lika viktig för en bra, nära och trygg sjukvård och en ekonomi i balans! De nya centraliseringarna ger både minskad effektivitet och ökade kostnader. Centraliseringar ökar som regel antalet administratörer inom de centrala kanslierna.

Vår övertygelse är att decentralisering och nedbrytning i mind-re enheter har bättre möjligheter till en effektivare styrning och framför allt anpassning till nya förutsättningar och villkor.

Vi tror också på lokalt självständiga sjukhus med egna styrelser. Vi tror fortfarande på en decentraliserad organisation och lokalt fattade beslut över det egna sjukhusets resurser och patienter.

Vi anser samtidigt att sjukvårdens gemensamma resurser måste användas och samordnas bättre, till exempel via nya självstyrande arbetslag och införandet av Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

Partiordförande

Folkkampanjen för sjukvården

Ken Swedenborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons