Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre tider för gruvorna

Annons

Genom ökad prospektering och fler sysselsatta står den svenska gruvbranschen inför nya möjligheter och utmaningar. Mot nya exploateringar står många gånger andra intressen som måste tas på allvar.

Därför har vi i riksdagen röstat för ett sammanhållet branschprogram för att stödja en långsiktigt hållbar utveckling av gruvnäringen som tar tillvara de nya expansionsmöjligheterna.

Programmet bör utformas i samarbete mellan näringslivet, fack, akademi och staten.

Den globala efterfrågan innebär att gruvnäringen är på väg att återta en betydelsefull roll för hela den svenska ekonomin.

Genom nya gruvetableringar skapas framtidstro i regioner som tidigare drabbats av hög arbetslöshet och utflyttning. Samtidigt har gruvbrytning stor påverkan på miljö och omgivning.

Det ställer stora krav på att gruvnäringen ligger i framkant när det gäller att använda miljövänlig teknik och ta ansvar för det lokala och regionala samhället. Det ställer också stora krav på tillståndsgivande myndigheter.

Utan en aktiv närings- och miljöpolitik riskerar vi att missa chansen till ökad sysselsättning hand i hand med en långsiktigt hållbar utveckling.

Ett branschprogram för den svenska gruvnäringen ska väga in följande aspekter:

n En väl fungerande infrastruktur, i huvudsak järnväg, är av stor vikt för att hantera de ansenliga godsmängderna. I dag är järnvägskapaciteten en högst begränsande faktor.

n Effektiviteten i tillståndsprocesser bör förbättras. Samhällets krav måste vara tydliga, rättssäkra och förutsägbara. Ingen tjänar på att prövningar blir liggande i många år.

n Kommunernas förutsättningar att möta ökad efterfrågan på bostäder och offentlig service när näringen expanderar är särskilt betydelsefulla för att säkerställa tillgången till personal.

n Den framtida kompetensförsörjningen måste också säkerställas om gruvnäringen och de lokala samhällena ska kunna utvecklas.

n Programmet måste också uppmärksamma förhållandet mellan expansion och riksintressen som miljömål och omgivningspåverkan.

Det behövs en aktiv näringspolitik om Sverige ska klara sysselsättningen och en hållbar utveckling. Staten måste vara med och ta sitt ansvar för miljöprövning, infrastruktur, utbildning och för kommunernas förutsättningar att möta gruvindustrins expansion.

Därför tar vi nu vårt ansvar för ett samlat grepp om gruvnäringen som kan betyda utvecklingsmöjligheter, ökad framtidstro och fler jobb i Sverige!

Kent Persson, V

Jonas Eriksson, MP

Näringspolitiska talespersoner

Lars Johansson, S

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons