Annons
Vidare till avestatidning.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Tungrodd och dyr hantering av enskilda vägar i Leksand – ”alla får olika avgifter”

Leksands kommun (Kn) har tagit på sig att sköta snöröjning och hyvling av enskilda vägar med prioritering fast boende och till viss del fritidsboende inom hela kommunen. Vägunderhåll avseende grusning, asfaltering, dikesrensning och trumbyte ingår ej, men kostar stora pengar.

Kn vill att fastighetsägarna (husägarna) ska betala vägunderhåll för att bibehålla vägstandarden.

För att klara juridiken har Kn ansökt om lantmäteriförrättning (LM) av vägarna i alla byar inom hela kommunen, för att få underlag att debitera husägarna vägunderhåll. Kostnaden för en LM-vägförrättning beräknas till 2-3000 kronor/husägare, stora summor (mångmiljonbelopp) om hela kommunen skall genomgås.

Vad innebär LM-metoden att bilda en vägförrättning: Andelstalen beräknas genom ton/kilometer-metoden (enkelt beskrivet).

a: avståndet till allmän väg, b: typ av boende, helår (1 andel), fritid (0,5), angränsar allmän väg (0,5), industri, skola (?).

Vad får man: ett administrativt tungrott system, ändras något (exempelvis boendeform) måste andelar räknas om. Otroligt dyrt, alla får olika avgifter och upplevs som orättvist.

Läste om funderingar i Styrsjöbo om gammal vägförening. Troligen finns flera byar med samma problem, en gammal vägförening som måste göras om då de bygger på taxeringsvärden och har inaktuella ägarredovisningar.

Detta kan lösas genom en omprövningsförrättning av lantmäteriet eller genom att bystyrelsen utlyser ett bymöte och informerar om att detta kan lösas på ett rättvist och billigt sätt. Om alla fastighetsägare är eniga i byn och skriver på, att de vill ha samma andelstal och att alla boendeformer behandlas lika och uppdaterar ägarlistan kan lantmäteriet registrera den uppdaterade vägförrättningen för under 1000 kronor totalt.

Flertalet byar inom kommunen har någon samfälld fastighet som skulle utgöra grunden för en GA-fastighet (fastighet gemensam för fastighetsägarna i byn, exempelvis vägar). Om byinnevånarna får hjälp att redovisa vägsträckor och vilka husägare som skall ingå i byns vägunderhåll vore det enkelt att skriva civilrättsliga avtal? Ett annat sätt att lösa debitering?

När man pratar med folk (allmänheten) om vägar kommer många synpunkter upp:

1: Som husägare betalar man en fastighetsavgift till kommunen via deklaration varje år, vad får husägaren tillbaka?

2: Varför skall de boende inom Noret och Käringberget inte betala vägunderhåll, detta borde utredas?

3: Alla husägare betalar skatt i kommunen, vägunderhållsavgiften skall vara lika och betalas av alla.

4: Ett enhetligt vägunderhållssystem upprättas och administreras av kommunen. Varje by ska ha insyn och själva bestämma hur de vill använda ”vägpengarna” och vilken standard de vill ha på vägarna.

5: Kommunen skall samarbeta med byarna om upphandling av vägunderhåll och söka bidrag från staten. Alla underhållsarbeten skall upphandlas i konkurrens för att få bästa pris.

6: Vägfrågan är inte enkel. Alla måste få information och frågan borde kanske lyftas nationellt för att få en bredare insyn av hanteringen i övriga delar av landet.

Folkets röst

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare