Annons
Vidare till avestatidning.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Detta vill finländarna med våra tre storbolag -Kvarnsveden säljs

Sälja pappersbruket i Kvarnsveden!
De finska ägarna av Dalarnas tre basindustrier har tydliga mål om förändring, men under det senaste året minskade värdet av innehavet i Solidiums tre basindustrier i Dalarna med tillsammans 287 miljoner euro, närmare 2,7 miljarder kronor.

DT har gått igenom Solidiums bokslut och det är inga ekonomiskt bra investeringar. Man tror på stålet och Stora Ensos nya strategi, men vill däremot sälja papperet.

"Stora Enso har meddelat att bolaget är redo att avstå från pappersverksamheten helt och hållet, om priset är tillräckligt högt. I praktiken kan det vara svårt att hitta bra lösningar", skriver Solidium i årsredovisningen.

Att det går dåligt för Stora Enso Paper har DT nyligen rapporterat om, förlust och ägartillskott från ägaren

Det innebär att de svenska pappersbruken i Kvarnsveden, Nymölla och Hylte nu officiellt är till salu.

Solidium äger 12,3 procent av Stora Enso, ett innehav som värderas till 742 miljoner euro, 158 miljoner euro mindre än för ett år sedan.

Men övriga Stora Enso är på rätt väg, dit hör Fors Kartongbruk.

"Stora Ensos långsiktiga transformation från ett pappersbolag till ett tillväxtbolag inom förnybara material börjar synas konkret. De växande affärsverksamheterna ger redan två tredjedelar av omsättningen och en ännu större andel av rörelsevinsten."

"Skogsreserverna säkerställer Stora Ensos tillgång på träfiber och är en naturresurs vars betydelse kan förväntas öka i framtiden. Stora Enso strävar efter att utveckla helt nya produkter av träfiber. Detta tar dock tid och på stora genombrott får man ännuvänta," skriver Solidium i bokslutet där man inte är nöjd med resultatet:

"Bolagets avkastning under de senaste åren ligger under de jämförbara bolagen såväl avseende de viktigaste förpacknings- som pappersbolagen. Mycket måste ännu göras, skriver man.

För stålet ser det också mörkt ut men Solidium tror ändå på en framtid.

"De globala svårigheterna på marknaderna för metaller och andra råvaror sågs särskilt i nyckeltalen och kursutvecklingen för Outokumpu, SSAB och Outotec, Trots den lågmälda råvarucykeln hör Finland ändå fortfarande till ett av de få länder i Europa där metall- och gruvbranscherna har en betydande potential på lång sikt. Därför har Solidium i egenskap av ankarägare stött en långsiktig utveckling av bolagen i branschen även när utsikterna på kort sikt har varit svaga."

Solidium äger 17,5 procent av SSAB, vilket värderas till totalt 318 miljoner euro. En minskning med 46 miljoner euro jämfört med ett år tidigare.

I juni 2016 deltog Solidium i SSAB:s emission och tecknade nya aktier till ett värde av cirka 901 miljoner kronor (cirka 97 miljoner euro).

"Bolagets skuldsättning sjönk mot nivån hos de jämförbara bolagen och finansieringsläget blev klarare, vilket å sin sida ger bolaget bättre förutsättningar för att genomföra sin tillväxtstrategi som baseras på specialstål."

"Specialstål är inte lika priskänsliga som basstål, men det går långsamt att utöka specialstålsverksamheten."

Och "den kraftiga prisnedgången på stålmarknaden testar bolaget".

"Stålbranschen söker lindring i situationen med importtullar till såväl Europa som Nordamerika. Även i bästa fall kan dessa dock endast erbjuda tillfällig hjälp, eftersom ett strukturellt problem med överkapacitet inte kan lösas med importtullar". Tilläggsbesparingar har varit nödvändiga konstaterar Solidium, och SSAB har höjt sitt sparmål till två och en halv miljarder kronor. Före utgången av 2016 ska bolagets personal minska från 17 900 anställda vid fusionstidpunkten till 15 500 anställda.

Inget i rapporten tyder på att Solidium vill se ytterligare fusioner än samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki trots allt vildare spekulationer i Europeisk press.

Solidium äger 26,2 procent av Outokumpu, ett innehav som värderas till 410 miljoner euro, 83 miljoner euro lägre jämfört med ett år tidigare.

"Marknadspriserna på råmaterial och stål har kraschat till följd av att tillväxtutsikterna i Kina försvagats, vilket har haft en betydande inverkan på verksamhetsmiljön för Outokumpu som är den ledande tillverkaren av rostfritt stål".

Outokumpus ägare konstaterar att EU:s antidumpningstull lett till att rostfritt prisdumpat Kinastål är borta från marknaden, men istället kom motsvarande lågprisstål från övriga länder i Asien samt från Sydafrika in på marknaden. I Nordamerika så kraschade priserna under andra hälften av 2015.

Omställningen av Outokumpu går för långsamt avslöjas det så därför byttes ledningen ut:

"På grund av svårigheterna kring Inoxum-arrangemanget och den långsamma förändringsprocessen har Outokumpus avkastning till ägarna släpat. Som ett nytt långsiktigt mål har Outokumpu att uppnå en rörelsevinstnivå på 500 miljoner euro före slutet av 2020." Detta skulle innebära en avsevärd avkastningspotential för ägarna, men det förutsätter att bolaget, ledningen och personalen lyckas, är signalen till Outokumpu men vad som väntar om man misslyckas skriver man inte ut.