Annons
Vidare till avestatidning.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Varför hasta fram ett byggbeslut på ett gungfly? Osäkert och förhastat att välja Storgärdet!

I ett par artiklar i MT har Mikael Thalin i sommar informerat om planerna på ett nytt äldreboende i Orsa. Ett storbygge med samlat Säbo och vårdcentral på Storgärdet tycks, trots att det finns alternativ, vara det enda som står till buds för C. Stora investeringar med Orsas invånares skattepengar kräver grundligt beslutsunderlag och tid. Detta är något som vi menar har saknats. Processen har i stället hittills karaktäriserats av vilja och beslutsbrådska understödda av påståenden som visat sig sakna grund. Förfarandet har paradoxalt nog fått till följd att ärendet dragit ut på tiden eftersom redan beslutade alternativ visat sig olämpliga och man har fått börja om.

Nuvarande lokaler på Lillåhem uppfyller inte dagens krav, varför något måste göras. Vi kristdemokrater framförde idén om att renovera Lillåhem till trygghetsbostäder och protesterade när övriga partier ville riva det. Istället begärde vi att en alternativ byggplats skulle tas fram. När det visade sig ohållbart dyrt att bygga om Lillåhem att rymma allt Säbo startades en inventering av tänkbara alternativa byggplatser och vips hade vi 5 olika tomter att välja mellan.

Vi i KD föreslog tidigt att utreda ett möjligt köp av Orsagården, där det idag finns 48 väl fungerande Säbo-platser. Detta alternativ blev också sedermera ett nytt huvudalternativ. En fastighetsvärdering av Orsagården gjordes, och förhandlingar med nuvarande ägare fördes under en tid.

I tjänsteutlåtandet inför nybyggnation, med förslag på Storgärdet, anges nu, trots långtgående förhandlingar om köp, att lokalerna på Orsagården är i sådant skick att det blir bättre att bygga nytt! De delar av utredningsmaterialet som vi fått ta del av rörande Orsagården stödjer dock snarare Orsagården som ett tänkbart alternativ. Fastigheten bedöms vara i normalt/gott skick utan några omedelbara renoveringsbehov.

Under sommaren har markundersökningar av tänkbara byggplatser gjorts. Av dessa områden framstår Storgärdet som det klart sämsta ur byggsynpunkt. Trots det är det just detta alternativ som C vill driva igenom. Av undersökningen rörande området framgår bland annat att marken består av myr, silt och lera, att grundvattennivån är hög och att siltjordarna är relativt löst lagrade. Merkostnaderna för att bygga på Storgärdet har uppskattats till 10-15 miljoner, kanske mer.

Varför hasta fram ett byggbeslut på ett gungfly, när det finns alternativa lösningar, som kanske snabbare och billigare kan förverkliga allas vårt mål – en god lösning på Säbo-frågan?

KD vill att kommunen:

Återupptar förhandlingarna om förvärv av Orsagården. Vi föreslår att bygga till 16-20 Säbo-platser där.

Bättre undersöker, och vid positivt resultat förhandlar med Orsa församling om köp av kyrkans del av ängen på Ön mellan Lillån och kyrkogården. Där föreslår vi bygga 32 ytterligare Säbo-platser i markplan och med tillgång till en fin utemiljö vid Lillån och Lillåskogen. En gång- och cykelbro över Lillån kan sammanbinda Orsa centrum med Ön. Nuvarande Lillåhem renoveras till trygghetsbostäder, hemtjänst och storkök.

Lämnar tanken på ett helt samlat Säbo i en fastighet. Några samordningsvinster kanske förloras men både arbets- och boendemiljömässiga vinster torde finnas i det något mindre formatet. En utredning innehållande inte bara löst framförda tänkbara fördelar med samlokalisering, hade naturligtvis varit att föredra.

För KD i Orsa:

Bengt-Åke Svahn

Lars-Olof Uleander

Bengt Hahne

Elisabeth Langran

Lars-Olov Simu

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel