Annons
Vidare till avestatidning.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Hur tar vi hand om Stora Torget i Falun? Viktigt med en öppen debatt

Några ytterligare reflexioner med anledning av Emma Høen Bustos krönika i Falu Kuriren den 5

september. Stora Torget i Falun är en del av ett kulturellt Världsarv och kanske dess mest centrala och värdefulla plats i innerstaden. Ett genuint torg med bevarat uttryck från 1600-talets stormaktstid.

Den sluttande topografin ger platsen karaktär. Värdefull bebyggelse skapar en historisk inramning, helhet och sammanhang. Stora Torget i Falun är speciellt och unikt i ett internationellt perspektiv.

Vi är många som sett exempel på hur gamla städer lyckas bevara sina torgs historia och själ samtidigt

som det sjuder av liv och aktivitet under olika delar av dygnet. Det behöver inte vara någon motsats att ta hänsyn till torgets kultur, kommers och sociala liv – det är snarare en förutsättning för att göra torget attraktivt. Som jämförelse kan vi ta det sluttande och vackra torget i Sienna i Italien, ett av världens mest berömda torg. Där används den öppna ytan för torghandel, serveringar, folksamlingar och till och med hästkapplöpningar – strikt reglerat utifrån torgets gestaltning och kulturella särart.

Det är viktigt med en öppen debatt om torgets framtida utformning. Torget måste vara en allmän plats tillgängligt för alla, falubor och turister. En plats med liv och rörelse, med olika aktiviteter, några små serveringar som passar in, små platser att vila och röra sig på, passager och ytor som underlättar att cykla och gå på. Bondens egen marknad, festivaler, teater, konserter och alla andra spontana evenemang som ett stort torg kan inspirera till och rymma.

Allt nytt som tillförs måste hålla hög arkitektonisk kvalitet och stämma in med torgets och

byggnadernas kultur och gestaltning. En samstämmighet mellan det gamla och det nya ger besökaren

trygghet. Det är en del av vårt arv som av andra bedömts som unikt och av världsintresse. Låt oss

förvalta detta med den största respekt utan att vara rädda för förnyelse.

Det är positivt att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen nu har uppdrag att ta fram ett gestaltningsprogram för torget, som en fortsättning på den förstudie som har genomförts (Stora torget möter Falun). Vi vädjar till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen att prioritera detta uppdrag och att ställa tydliga krav på kulturmiljöhänsyn och gestaltning. Det ger bra underlag för kommunen att se över detaljplanen för Stora Torget med de riktlinjer som behövs för torgets användning möblering och gestaltning. I planen kan kommun lyfta fram torgets stora kvaliteter, hur det kan användas utvecklas och förvaltas på flexibla sätt, hur hänsyn ska tas till kulturella värden och hur kvaliteter i arkitektur och gestaltning ska följas upp framöver.

Den alltför dominanta servering som funnits på Stora Torget under sommaren 2019 har privatiserat en för stor del av torget, den har dominerat bilden av torget på ett olyckligt sätt, den har krånglat till det för gående och cyklister och den har försvårat för oss att uppleva det vackra torget. Vi är helt övertygade om att en sådan servering inte platsar på Stora Torget i Falun.

Låt oss hjälpas åt att göra Stora Torget i Falun till en sprudlande inbjudande mötesplats, där människor trivs – där vi tar hänsyn till varandra – och där vi tar hänsyn till kyrka, rådhus och palats, till gröna träd och kullerstenar. Det är så vi får ett riktigt attraktivt torg i Faluns centrum. Det är så vi kan glädjas oss åt vårt torg tillsammans.

För att fortsätta diskussionen om Stora Torget, vore det bra och intressant om flera lyfter fram sina

idéer och synpunkter. Vad tycker Världsarvsrådet, Svenska Stadskärnor i Falun, enskilda

näringsidkare i centrum, kulturföreningar i kommunen med flera.

Seniora arkitekter i Falun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel