Annons
Vidare till avestatidning.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Den återkommande kritiken kan ej stå oemotsagd – bostadsförsörjningen behöver långsiktiga och seriösa aktörer

Kommunägda bostadsbolag har oftast flera motiv till att avyttra delar av sitt bestånd, företrädesvis ekonomiska. Där bristen på bostäder är stor ger många kommuner sitt eget bostadsbolag ett tydligare uppdrag att nyproducera bostäder vilket möjliggörs genom att frigöra kapital. Samtidigt ges då också bättre ekonomiskt utrymme för nödvändigt underhåll och upprustning.

Motivet kan också vara att få in fler privata hyresvärdar i vissa orter eller i vissa bostadsområden för att uppnå större variation av hyresvärdar. Det behövs en mångfald av långsiktiga och seriösa aktörer som bidrar till förnyelse och engagemang till den lokala bostadsförsörjningen. Där kommunägda bolag äger majoriteten av hyresbostadsbeståndet torde nya hyresvärdar vara välkomna. Detta ger också hyresgäster större valfrihet och möjlighet att själva påverka sitt boende.

Den återkommande kritiken mot att de kommunägda bostadsbolagen säljer bostäder kan mot den bakgrunden inte stå oemotsagd. Privata hyresvärdar misskrediteras då vissa aktörer ogrundat påstår att det ska leda till försämringar och då framför allt högre hyror.

De argumenten överensstämmer inte med sanningen. De privata hyresvärdarna kan lika lite som de kommunägda bolagen bestämma hyran själva. Hyran kan endast höjas efter förhandling och överenskommelse med Hyresgästföreningen (i vissa fall med enskild hyresgäst). En försäljning till en privat värd leder därför inte till en automatisk höjning av hyran. Om en höjning av hyran sker har Hyresgästföreningen medverkat till densamma och det sammanfaller i princip alltid med att standarden i lägenheterna höjts. Det är lika felaktigt att påstå att försäljning till privata värdar leder till sämre underhåll och till exempel sämre städning av utemiljöer. Både för kommunägda och privata hyresvärdar gäller dock att hyresintäkterna ska täcka alla kostnader.

Fastighetsägare tar stort ansvar, vilket också kan förväntas av en viktig samhällsaktör. Branschen levererar också årligen in skatteintäkter till staten på cirka 80 miljarder kronor. Därför är det olyckligt att vissa intressen ägnar sig år att smutskasta och misskreditera en näringsgren som bidrar till förbättrad välfärd och positiv samhällsutveckling.

Andreas Sjöberg

Vd Fastighetsägarna MittNord

Peter Sörman

Näringspolitisk chef Fastighetsägarna MittNord

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel