Annons
Vidare till avestatidning.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bris: Psykisk ohälsa vanligt bland unga – "Kan handla om panikångest och självmordstankar"

Nästan 27 000 kontakter och en ökning med tre procent jämfört med 2015 och psykisk ohälsa vanligaste ämnet.

Bris har kommit med sin årsrapport. Under 2016 hade Bris 26 996 kurativa kontakter. Fyra av tio kontakter handlade om psykisk ohälsa, vilket har fokuserats i rapporten.

I Bris årsrapport sammanställs forskning om barns psykiska ohälsa, barns egna beskrivningar av hur de mår och deras oro för vad som ska hända om de söker hjälp.

Bristande information från vårdgivare, brutna tystnadslöften och brist på inflytande över och delaktighet i sin egen vård är något som barnen lyft berättat om.

Det har också lyfts fram bristande stöd, både från föräldrar och skolan.

– Den psykiska ohälsan har ökat från 1980 och är utbredd bland barn och unga iSverige. Ifjol hade Bris nästan 10 000 kontakter med barn om psykisk ohälsa. Det är samtal om panikångest, om ensamhet och om självmordstankar, sägerMagnus Jägerskog, Bris generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

– I våra kontakter blir det tydligt att barn som mår dåligt mår ännu sämre av personalomsättning, långa väntetider i vården eller av att slussas runt mellan olika instanser där ingen ser och tar ansvar för helheten kring barnet, fortsätter Magnus Jägerskog.

Enligt Bris skiljer ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga ut Sverige, med en klart sämre utveckling än många andra länder.

– Brisårsrapport är en alarmklocka som beskriver verkligheten för de barn som kämpar för sin rätt till hälsa. Vi kan konstatera att det inte finns någon enkelförklaring till den ökande psykiska ohälsan – men att det är bråttom att bryta trenden, säger Magnus Jägerskog.

FAKTA: Bris slutsatser

Alla barn ska ha tillgång till likvärdig vård oavsett var i landet de bor. I dag är det stora regionala skillnader och få landsting lever upp till vårdgarantin.

Vårdgivare måste se barnet som rättighetsbärare. Barnet har rätt till inflytande, delaktighet och information i sin vård och ett viktigt steg för att uppnå detta är att barnkonventionen görs till lag.

Det krävs ett starkare skydd från samhället för de barn vars föräldrar brister i omsorg.

Det behövs mer kunskap om hur skolan bäst kan arbeta för att främja barns psykiska hälsa.

Ungas utanförskap på arbetsmarknaden måste minskas. Sambandet mellan den försämrade arbetsmarknaden för unga och den ökande psykiska ohälsan bland äldre tonåringar bör utredas vidare.

Varje självmord som har begåtts av ett barn ska utredas.

LÄS ÄVEN: Idrottsledare får stöd av Bris