Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utländskt bolag hoppas på guldfynd

En ansökan om undersökningstillstånd, bland annat för ett område söder om Karlbo, har lämnats in till Bergsstaten. I tisdags underrättades ortsborna om att deras fastigheter kan beröras av planerna.

Annons

teringsbolaget Drake Resources Ldt som ligger bakom ansökan.

Vad har ni för anledning att tro att ni ska hitta någonting just här?

– Vi gjorde borrningar i Sala kommun och hittade koppar, nickel och kobolt. Geologerna upptäckte att det var en tidigare okänd berggrund och nu har vi sökt tillstånd i Avesta kommun eftersom vi hittat ställen med samma berggrund där.

– Det verkar lovande, säger Leif Löfberg representant för Drake Resources Ldt.

Det står i ansökan att ni letar guld.

– Guld hoppas vi alltid på, säger Leif Löfberg.

Området ansökan gäller för är 1150 hektar stort och sammanlagt berörs runt 300 markägare.

– Man undrar ju om det här innebär att vi blir av med våra kåkar, säger Anders Karlsson från Staffansbo.

Informationen som skickats utuppfattas av många som otydlig.

– Vi har ju ingen aning om vad det här innebär, hur lång tid det handlar om och om vi har någonting alls att säga till om? säger Johan Berggren från Korskrogen.

Beslut om undersökningstillstånd kommer att beviljas tidigast den 3 juli 2012. Det är ovanligt att ansökningar avslås.

– De allra flesta beviljas tillstånd, och ett sådant gäller i tre år, sedan kan man begära förlängning, berättar Lena Hedman, handläggare på Bergsstaten.

Luftburna undersökningar genomfördes i Avesta på olika håll under 2011.

– Metalldetektorerna gav utslag lite här och där, vilket vi naturligtvis måste följa upp, säger Leif Löfberg,

För tillfället har Drake Resources inga pågående undersökningar i Avesta kommun. Nu inväntar man alltså klartecken för att kunna sätta i gång med nya. Det kan komma att röra sig om både luftburna sökningar, och marknära arbete så som borrning och provtagning, uppger Åsa Persson, bergmästare vid Bergsstaten.

Drake Resources började prospektera i Sverige 2007. Hittills har de inte öppnat någon gruva.

Bergslagen är ännu väldigt lite prospekterat jämfört med andra områden i landet. På Drake Resources har man stora förhoppningar och ser goda chanser till att hitta mineraler.

Men det tar lång innan en gruvöppning kan bli aktuell.

– Att få till stånd en gruvöppning tar minst tio år. Det är mycket som ska klaffa. Kvalitet, storlek och så vidare, säger Leif Löfberg.

Om det tar så lång tid ger utdelning så sällan, hur kommer det sig att man fortsätter?

– Det här är en bransch för människor med tålamod. Vi hoppas hela tiden, och det är verkligen inte dödfött, säger Leif Löfberg.

De som påverkas av beslutet när det kommer, kan vända sig till domstol med ett överklagande. I nästa skede, kan de invända mot den arbetsplan som det prospekterande bolaget måste upprätta. I arbetsplanen ska en utförlig beskrivning finnas rörande det planerade arbetet.

– Jag förstår att man som markägare blir orolig. Men det behöver de inte vara, menar Leif Löfberg.

Undersökningsarbete måste utföras så att minsta skada och intrång vållas.

– Det finns till exempel regler för hur nära husen vi får gå, säger Leif Löfberg.

Mer läsning

Annons