Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorer kritiserar ojämlika sjukresor

Skärpningen av sjukresereglerna år 2007 får svidande kritik av landstingets revisorer. Sjukresesystemet beskrivs som ogenomtänkt, både geografiskt och tidsmässigt. Och det leder till att hälso- och sjukvård inte ges på lika villkor i länet.

Annons

Regelsystemet är dessutom otillgängligt och oförutsägbart för patienten. Hela 20 procent avslås av de ansökningar som patienter gör för ersättning av sjukresa.

Revisorerna förstår att fokus för landstingsledningen har varit att stoppa kostnadsutvecklingen. Och att syftet har varit att föra över sjukresorna till kollektivtrafiken. Men så har inte skett, visar en rapport som revisorerna har beställt. Kollektivtrafiken har inte heller planlagts så att det går att resa kollektivt till och från vårdinrättningarna.

Några ambitioner i den vägen finns inte heller att se i planerna för kollektivtrafiken framöver. Det finns inte ens med i målbilden för länets kollektivtrafik att den ska anpassas till hälso- och sjukvårdens besökstider.

Resandet till och från vården har i stället patienterna fått göra med egen bil. Till exempel 90 procent av patienterna på Falu lasarett tar sig dit med egen bil, visar den revisionsstudie som revisorerna beställt.

Konsekvenserna för det bristfälliga sjukresesystemet trycker revisorerna på: Landstinget erbjuder inte längre sina patienter vård på lika villkor när patienternas resande inte ses som en del av vården. Nu kommer ”vissa grupper” i kläm, heter det.

En revision av regelverket har beslutats men inte genomförts, konstaterar revisorerna.

Revisorerna förslår nu en genomgripande översyn av regelverket för patienternas resor till och från vården. De föreslår också att ett seminarium genomförs som penetrerar hur jämlik och rättvis vård ur geografiskt och tidsmässigt perspektiv kan åstadkommas.

Ett tydligt och begripligt system behövs som inte väcker irritation hos patienterna, heter det i rapporten.

Mer läsning

Annons