Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorer för Gamla Byn avgår i protest

”Vi känner oss illa behandlade”, säger en av fullmäktiges utsedda revisorer som vägrades delta i ett styrelsemöte hos Gamla Byn AB.

Annons
Sluter sig? Gamla Byn AB avspisade kommunens revisorer. Nu hoppar de av. Här ses GBAB:s kontor.

– Vi kan inte vara kvar som revisorer med hedern i behåll, säger Mats Myrén (M) när han och Kjell Johansson (S) avsagt sig sina uppdrag hos de kommunala fastighetsbolagen.

–Vi känner oss illa behandlade, säger Kjell Johansson.

– Vi finner det ogörligt att utföra en adekvat granskning, med en sån inställning från bolagsstyrelsen, säger Mats Myrén.

Meddelandet om att de båda revisorerna avgår i protest kom som en slutkläm i den information som revisor Mats Myrén gav vid fullmäktigemötet i måndags.

Ingen debatt följde. Informationen var tydlig om hur de båda revisorerna hade nekats närvara vid styrelsemötet för Gamla Byn AB den 14 mars. De hade fått nej på sin förfrågan flera gånger om.

Revisorerna ville närvara vid den punkt som gällde koncernbidrag (bidrag till kommunen). Om det ska föras till bokslutsdispositionen eller till balansen som skulle öka värdet på dotterföretagens andelar.

Revisorerna vände sig till Lennart Palm (S), ordförande i fullmäktige som gav dem stöd i frågan. Men ordförande Ingmar Gustafsson (S), Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB sa nej i alla fall.

Den yrkesrevisor som granskar de båda fastighetsbolagen gav också stöd till de två revisorerna.

– Hon uttryckte sin starka förvåning över att vi nekades närvara, säger Mats Myrén.

Ingmar Gustafsson sa efter mötet att revisorerna har gjort fel. Det är styrelser och nämnder som ska bjuda in dem, inte tvärtom.

– Såna är reglerna, säger han.

Det är fullt tillräckligt att revisorerna ser besluten i protokollen och att de får alla handlingar som styrelserna får före sammanträdena, anser Gustafsson.

När AT talar med Mats Myrén om att de bryter mot reglerna tycker han det är egendomligt.

–Vi har alltid bett att få komma och vi har alltid hälsats välkommen av kommunens bolag.

Det räcker inte, menar han, att få protokollen, ”de är så knapphändiga att de inte går att få något utläst”.

– Det är märkligt att hänvisa till formalia för att vägra oss tillträde. Vi är utsedda av ägaren att följa styrelserna och vi ville göra det i en fråga som varit uppe till diskussion. Vi ville veta hur diskussionen gick.

Han ser allvarligt på det inträffade när alltmer av kommunal verksamhet läggs över i bolag.

–Det är viktigt att vi som representerar kommunmedborgarna får veta vad som sker så det inte hålls i slutna styrelserum.

Mer läsning

Annons