Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Preem måste rena grundvattentäkt

Föroreningar efter den nedlagda Preem-macken i Horndal har spridit sig till grundvattnet. Därför måste bensinbolaget vidta åtgärder.

Annons
Förorenad mark. Stora vägen 83, Horndal, grannfastighet till den nedlagda Preem-macken i Horndal. Nu vill kommunen att grundvattnet renas.

V-Dala miljö- och byggnadsnämnd har skickat ett krav till Preem med en begäran att bensinbolaget omedelbart ska börja rena grundvattnet vid fastigheten vid Stora vägen i Horndal med så kallad pump and treat-metod.

Miljö- och byggnadsnämnden menar att det redan är klarlagt att föroreningen i marken har spridit sig till grundvattnet. Nu vill kommunen att bolaget ska börja pumpa upp och rena förorenat grundvatten.

Dessutom ligger fastigheten inom skyddsområdet för Horndals grundvattentäkt.

Men innan någon rening kan genomföras måste Länsstyrelsen säga ja till en begäran från kommunen om tillträde till fastigheten för Preem.

Hela ärendet kompliceras av att fastighetsägaren ännu inte har gått att få tag i. Denne har emigrerat från Sverige. Hans aktuella adress är okänd.

Bolaget har menat att en sådan insats inte kommer att räcka för att vattnet ska bli tillräckligt rent för att de mål som finns för Känslig markanvändning ska ha uppnåtts.

Kommunen menar att pump and treat-metoden har använts med framgång vid bensinbolagets dieselsanering på grannfastigheten där bensinmacken låg.

Miljö- och byggnadsnämnden har pekat på flera missbedömningar som Preems konsulter har gjort när de har redovisat sina åsikter till kommunen.

Miljöenheten har på flera punkter gjort en helt annan bedömning än den bolaget har redovisat.

Miljöenheten menar till exempel att man har kunnat konstatera alarmerande höga halter av ett antal så kallade bensinstationsämnen och därför bör förutsättningarna för att dessa ska spridas beskrivas i detalj och ytterligare spridning måste förhindras.

Sedan kan ytterligare åtgärder behövas sättas in. Bolaget tror inte att åtgärder på plats kommer att räcka. Föroreningarna består, enligt Preems konsult, på petroleumkolväten som inte så lätt sprider sig i grundvattnet utan stannar i jorden.

Man bedömer att föroreningarna ligger mer än fyra meter under markytan och att det är cirka 400 ton massor som är förorenade.

Mer läsning

Annons