Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny järnvägsbro i bangårdprojekt

Kommunalrådet Lars Isacsson (S) kämpar för att Krylbo bangård byggs ut och att malmtåg från nya gruvor i Ludvika leds via Krylbo.

Annons
Infarten norrifrån. Ska den tungt lastade godstrafiken från Norrland få högre kapacitet än i dag ska den ledas via Avesta-Krylbo. Vid den här infarten på bangården byggs då ett triangelspår. Det innebär i sin tur att en ny järnvägsbro över Dalälven ska uppföras parallellt med den befintliga järnvägsbron.

En större satsning på Krylbo bangård utreds nu av Trafikverket.

– Det här är samhällsekonomiskt intressant, och skulle betyda oerhört mycket för den basindustri som finns här och för Krylbo, säger kommunalrådet Lars Isacsson (S).

Han har talat med grannkommunerna Fagersta, Hedemora, Norberg och Skinnsberg om att samlas kring satsningen på Avesta-Krylbo bangård.

–Vi talar om vad en bra fungerande bangård i Krylbo innebär inte bara för godstrafiken utan också för persontrafiken för våra kommuner.

I bilden finns vilken väg malmtågen från de nya gruvorna som projekteras i Ludvika och Smedjebacken ska ta till Gävle hamn.

Tre alternativ finns för malmtågen: Ludvika-Fagersta-Krylbo, Borlänge-Falun-Storvik och Ludvika-Borlänge-Krylbo.

En rad konferenser har hållits med Trafikverket under senare tid. Lars Isacsson har påtalat det samhällsekonomiskt lönsamma att satsa på malmtåg via Krylbo.

Att köra tungt lastade malmtåg från Ludvika via Borlänge-Falun mot Gävle innebär att backar måste byggas bort både mellan Borlänge-Falun och Falun-Storvik. På den senare sträckan blir det fråga om tunnelbygge i Ryggenmassivet i Hofors för att klara malmtransporterna.

– Ju snabbare gruvorna i Västerbergslagen tas i drift, desto mer talar det för att malmtågen kommer att gå förbi Krylbo, säger Lars Isacsson.

Investeringarna i Krylbo och den förstärkning av bärigheten på banan som krävs mellan Ludvika-Fagersta är betydligt billigare och snabbare att genomföra.

Men satsningar på godsstråket förbi Krylbo är inte okontroversiellt i ett länsperspektiv. Det är Lars Isacsson klar över. I Dalarna finns ju kommuner som vill prioritera godstrafik över Falun och Borlänge, också malmtågen till och från Ludvika. En prioritet är redan tagen av Region Dalarna att satsa på dubbelspår mellan Falun och Borlänge.

Avesta Krylbo har ett ess i leken. Ett EU-direktiv finns att godsstråket på järnväg från Norrland ska ledas via Avesta-Krylbo. Nu leds godstrafiken via Falun-Borlänge. Berg- och dalbanan efter linjen gör att godstågen bara är lastade till två tredjedelar. En godsvagn som kan ta 1500 ton lastas bara med 1000 ton.

– Var och en kan förstå vad det betyder samhälls- och företagsekonomiskt om godsvagnarna från Norrland inte kan lastas fullt ut, säger Lars Yngvesson, Tågåkeriet Bergslagen och Intresseföreningen tågoperatörerna.

Ett bygge av triangelspår på bangården vid Hästbron skulle lösa kapacitetsproblemen för godstågen från Norrland. Ett triangelspår innebär att en järnvägsbro ska byggas parallellt med den gamla över Dalälven vid Brogård.

Norrifrån kommande godståg skulle då svänga höger vid infarten till Krylbo bangård. Nu kan Norrlandstågen bara svänga vänster.

En remiss ska till Trafikverkets utredning bana Gods-Mitt från kommunerna och Region Dalarna nu i mars.

Annons