Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej till fördjupad markkoll i Månsbo

Mark- och miljödomstolen i Nacka upphäver föreläggandet från Länstyrelsen Dalarna om fördjupad markundersökning i Månsbo.

Annons
Beslut om markkoll. Det före detta aluminiumsmältverket i Månsbo.

Miljödomstolen menar att bolagen inte kan ansvara för tillverkning och avfallshantering som skedde långt innan miljöskyddslagens tillkomst 1969.

De föroreningar i marken som kan finnas härrör visserligen från primärtillverkningen av aluminium, det verkar vara klarlagt enligt domen i Miljödomstolen.

Den typen av tillverkning lades ned före 1969 och kan därför inte ligga till grund för ansvar, skriver Miljödomstolen i sin dom.

Sekundärtillverkningen av aluminium i Månsbo som startade 1965 och avslutades i slutet av 1970-talet kan inte ha givit upphov till några markföroreningar som motiverar efterbehandling,.

Det menar bland annat den tidigare platschefen i Månsbo Per Anderson, vilket också Miljödomstolen anser stämmer.

De markundersökningar som har gjorts av Länsstyrelsen visar att marken skulle kunna användas som industrimark, men om man till exempel skulle vilja bygga bostadshus i området skulle den som vill exploatera marken få bekosta markundersökningrna.

Länsstyrelsen har erkänt att föroreningarna i området är grundligt utredda och att en marksanering har utförts 1991.

Men Länsstyrelsen ville nu ta reda på om detta arbete fortfarande betraktas som tillräckligt, det har trots allt gått 20 år sedan detta gjordes, eller om det finns risk för människors hälsa eller för miljön.

Men de skälen tycker inte Miljödomstolen räcker för ett föreläggande.

Länsstyrelsen har nu fram till den 2 maj på sig att fundera på om man ska överklaga Miljödomstolens dom.

Annons