Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mitträcke på gång– men inte i Rembo

Innan året är slut räknar Trafikverket med att en del av sträckan på riksväg 70 mellan Avesta och Hedemora ska vara försedd med mitträcke. Men genom Rembo blir det enkelfiligt – utan mitträcke.

Annons
Cykelväg. Mellan Rembo och Sandsätersbro breddas vägen för att ge utrymme för gång- och cykeltrafikanter. Det är det enda sträckan mellan Brovallen och Säter där det inte finns ersättningsvägar för cyklister. För att förbättra trafiksäkerheten flyttas samtidigt avfartren mot Garpenberg cirka 100 meter norrut.

Just nu pågår arbetet med att flytta avfarten till Garpenberg, norr om Rembo, ett 100-tal meter norrut.

Den nuvarande avfarten anses inte vara trafiksäker, sikten är för dålig.

Av samma anledning har avfarten till Stensbo flyttas en bit söderut.

Mellan Rembo och Sandsätersbro pågår också arbetet med att bredda vägen cirka en meter. Detta för att gång- och cykeltrafikanter ska få plats.

Det är den enda sträcka som inte cyklister mellan Avesta och Hedemora har någon ersättningsväg att välja på.

Enligt Trafikverket kommer det att bli förbjudet att cykla på riksvägen mellan Brovallen och Avesta. Där finns bra ersättningsvägar för cyklister.

Norr om Avesta är det tillåtet att cykla, men det är inget som Trafikverket rekommenderar. Alternativa cykelvägar finns, förutom som nämnts mellan Rembo och Sandsätersbro. Kartor över cykelvägarna finns på Trafikverkets hemsida.

Genom Rembo kommer inget mitträcke att sättas upp. I backarna före och efter Rembostugan finns anslutningar till Sör Nävde, flygfältet, företag och flera bostadsfastigheter, och att ordna ersätningsvägar skulle bli alltför omfattande.

Var räcket ska börja och sluta är ännu inte riktigt fastställt.

Vägen genom Rembo kommer dock att breddas något. Beroende på att kantsten, brunnar och ett extra hållbart räcke ska byggas för att skydda grundvattnet.

Räcket ska hålla emot vid en eventuell tankbilsolycka så att bilen blir kvar på vägen.

Oljespill som kan uppstå samlas upp i svackan där en gummiduk en halvmeter under vägen ska förhindra föroreningar i grundvattnet. Spillet leds sedan till en damm.

Bygget av mitträcke börjar norrifrån och Trafikverket räknar med att man ska hinna ned till Grådöbron innan året är slut.

– Förhoppningen är att hinna längre, men att jobba med räcket när det är kallt och halt är inte lämpligt, säger projektledare Marcus Danielsson.

Några ersättningsvägar återstår att bygga, bland annat i Fridhem, Saxbo och Bondbo.

Förnyade kontakter ska tas med några fastighetsägare och Lantmäteriet ska göra förrättningar för de nya vägar som ska ersätta de anslutningar som stängs.

Innan det är klart kan arbetet med exempelvis sidoräcken och viltstängsel inte köra igång.

Många korsningar. De många väganslutningarna i Rembo gör att det inte blir något mitträcke på den sträcka där i dag hastigheten är begränsat till 70 kilometer i timmen.

Mer läsning

Annons