Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många klagomål på hemtjänsten

Förra årets klagomål mot hemtjänsten var många fler än året innan. Samtidigt rapporterade undersköterskorna fler avvikelser än tidigare. Stökiga och tungt belastade avdelningar var det vanligaste problemet.
Kommunens omställning till heltidstjänster tros ligga bakom de dåliga siffrorna.

Annons

I kommunens patiensäkerhetsberättelse som görs årligen visas siffror på klagomål som rör hälso- och sjukvården i Avesta.

Avvikelser som undersköterskorna rapporterat, klagomål från allmänheten och andra kvalitetsmått redovisas.

Klagomålen från allmänheten ökade mellan åren 2010 och 2011. Förra året anmäldes sexton fler klagomål mot kommunens hemtjänst.

Ewa Welén som är medicinskt ansvarig sjuksköterska utreder klagomål. Hon tror inte de många klagomålen betyder att hemtjänsten är dålig.

Varför var det så många fler klagomål, har hemtjänsten blivit sämre?– Nej, hemtjänsten har inte blivit sämre, men i och med omställningen där all omsorgspersonal gick upp i heltid så innebar det inte fler tjänster utan att personalen i stället fick flytta på sig mer. Vid sjukdom och andra bortfall så blev det nog många nya ansikten inom hemtjänsten när personal fick täcka upp för olika områden.

Ewa Welén berättar att klagomålen grundar sig i att brukarna upplever personalbytena negativt.De känner inte att deras rutiner och önskemål uppfattas.

Hur ska ni göra för att få färre klagomål på hemtjänsten?– Genom kommunikation och information. Att personalen förklarar varför det kommer in en ny medarbetare och att vara tydlig gentemot brukaren. Det kan alltid bli bättre.

Det är många avvikelser inom den allmänna omsorgen, som undersköterskorna står för. Ewa Welén skriver i sin rapport att det är en oroande ökning.

27 avvikelser förra året gentemot nio avvikelser året innan. Vanligast är händelser på stökiga och tungt belastade avdelningar. Ewa Welén relaterar även här problemen till omställningen till heltidstjänster.

– Heltidsmodellens införande har inneburit stora förändringar för personalen och speciellt undersköterskorna. Mycket tid har gått till planering och schemaläggning där undersköterskor har upplevt att vården blivit lidande.

Hittills i år har kommit in fyra avvikelser rörande allmän omvårdad som undersköterskor har ansvar för. För samma period förra året var det tretton.

Ewa Welén är säker på att 2011 var ett särskilt drabbat år och hon tror inte att de dåliga sifforna kommer att hänga med under 2012.

– Det var ett turbulent år med stora förändringar, säger hon.

Läs hela artikeln i måndagens AT

Mer läsning

Annons