Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mamma anmäler Grytnäs friskola

En kvinna i Avesta har anmält skolan till Skolinspektionen för att sonen utsatts för kränkande behandling och inte fått det stöd han behövt.

Annons
Grytnäs friskola. Skolinspektionen vill att skolan yttrar sig i ett ärende som gäller anmälan om kränkande behandling och brist på stöd i undervisningen.

Anmälan kom till Skolinspektionen 22 september. I den uppges att eleven utsatts för kränkande behandling av andra elever, samt inte fått det särskilda stöd han behövt i undervisningen.

I brevet till Skolinspektionen berättar mamman till pojken, som inte längre är elev på Grytnäs friskola, hur pojken började där i förskoleklass. Han har ett handikapp som kräver mycket träning.

Mamman tyckte inte att undervisningen fungerade för pojken, men att hon inte fick något gehör för detta då hon framförde sina synpunkter.

När pojken började i

årskurs fyra arbetade han fortfarande med material för årskurs två. Mamman uppger att hon ville att sonen skulle få hjälp att inte hamna för långt efter sina klasskamrater. Hon upplevde att skolan prioriterade andra elever och bortsåg från hennes sons behov av en plan.

Hon säger att hon själv fick ta kontakt med skolan för att få tillstånd utvecklingssamtal. Under dessa samtal kände hon sig frustrerad och kränkt. Mamman upplevde att skolan inte lyssnade på henne eller tog sonens behov av stöd på allvar.

Hon skriver vidare att

hon upplevde att pojkens skolkamrater mobbade honom. När hon kontaktade skolans personal svarade de att de inget sett och därför inte kunde göra något.

Det förekom flera typer av kommentarer som gjorde sonen ledsen vid många olika tillfällen. Mamman säger att detta pågick under hela tiden på Grytnäs friskola. Sista året var jobbigast, då ville pojken inte gå till skolan alls. Enligt mamman uttryckte sonen flera gånger att han inte fick någon hjälp.

Mamman ville att sonen skulle byta skola, men upplevde att personalen avrådde henne från det. Hon skriver att sonen ville att hon skulle anmäla skolan men att hon inte gjorde det av rädsla för att situationen skulle förvärras.

Skolinspektionen har nu bett Grytnäs friskola att yttra sig över uppgifterna i anmälan och svara på ett antal frågor. Skolinspektionen vill bland annat veta om huvudmannen, det vill säga Grytnäs församling, eller skolans personal fått kännedom om att eleven upplevt sig utsatt för kränkande behandling.

Skolinspektionen vill också

veta om man utrett uppgifterna, vidtagit åtgärder och vilken uppföljning och utvärdering som skett.

Man vill veta hur och när skolan utrett elevens stödbehov och vilka åtgärder som vidtagits.

Kyrkoherde Roland Söderberg, är chef för skolan, och var själv rektor under några av de år som pojken gick i Grytnäs friskola.

– Av sekretesskäl kan jag inte gå in på det enskilda fallet, men vi har fullföljt våra skyldigheter gentemot eleven och mer därtill, det är vår inställning. Jag beklagar om man upplever att så inte är fallet.

Visste ni att pojken tyckte att han utsattes för kränkande behandling?

–Nej, det har inte kommit till vår kännedom, inte i den omfattning som står i skrivelsen.

– Visst händer det då och då att elever är elaka mot varandra, men vi tar itu med det direkt och försöker jobba förebyggande mot mobbning. Vi har en plan mot kränkande behandling som vi arbetar utifrån, säger Roland Söderberg.

Skolinspektionen vill ha in friskolans yttrande senast 19 oktober.

Mer läsning

Annons