Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstinget mörkar topplats för Avesta

Att Avesta har bäst patientupplevd kvalitet bland små akutmottagningar och Falun bland stora mottagningar. Det berättar landstingets presstjänst om, men inte att Avestaakuten är allra bäst av alla akutmottagningar.

Annons
En nöjd patient.  I samband med sina gratulationer av Avestaakuten hälsar landstingsrådet Sören Bertilsson på patienten Barbro Cares. Hon var nöjd med vården på akutmottagningen i Avesta. Den uppfattningen delar hon många enligt den nya nationella patientenkäten.

Landstingets pressinformatör Johan Elmberg förklarar att det väsentliga togs fram i pressinformationen. Det var att patienterna i Dalarna är mer nöjda med kvaliteten på sina akutmottagningar än riket i snitt.

Han hänvisar till utredaren Leo Musikka varför inte information gick ut om att Avesta fick allra bäst resultat. Även han tar upp att det viktiga var att presentera det goda resultatet för Dalarnas akutmottagningar.

Varför tog ni inte upp att Avesta hade allra bäst resultat?

– Det vore inte rättvist att göra det eftersom de här mottagningarna har olika uppdrag, säger han.

Han vill däremot inte gå in på vad han menar med det.

Indikator, Institutet för kvalitetsindikatorer, Göteborg har genomfört den här och andra nationella studier hur patienter bedömer sjukvårdens kvalitet i landstingen.

– Landets nöjdaste patienter ifråga om akutsjukvård finns i Avesta, säger projektledaren Jenny Roxenius, Indikator.

– Resultatet speglar vad patienterna tycker. Mätinstrumenten är identiska och samma enkät används för alla mottagningar, säger Jenny Roxenius.

Enkäten har totalt 70 frågor inklusive bakgrundsfrågor. Resultaten redovisas för allmänheten för de sju indikatorfrågor som SKL har valt ut.  Indikatorerna speglar patienternas helhetsintryck av bemötande, information, tillgänglighet, delaktighet, fortsatt vård, upplevd nytta och om man skulle rekommendera mottagningen.

Patienternas svar på de sju frågorna viktas i patientupplevd kvalitet, PUK-värden.

Det är alltså så att Avestas akutmottagning har det allra högsta sammanlagda PUK-värdet av alla akutmottagningar.

– Det är spekulativt att i jämförelse med större akutmottagningar dra slutsatsen att enkäten missgynnar dem. Frågorna är samma för patienterna vid större mottagningar hur de bedömer kvaliteten på akutsjukvården, säger Jenny Roxenius

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har beställt den nationella undersökningen på uppdrag av deltagande landsting/regioner.

– Hur patienterna uppfattar sitt vårdtillfälle är högintressant, säger projektledaren Sofia Tullberg, SKL.

–Patienterna får säga sitt om bemötande, delaktighet, information med mera. De ska få ett bra bemötande oavsett vilken mottagning det gäller, säger hon.

Är det orättvist att jämföra resultaten mellan stora och små akutmottagningar. Har de så olika uppdrag? – Nej, det tycker jag inte vad som gäller det som lyfts i enkäten så som bemötande och information. Så här ser resultaten ut och nu det är akutmottagningarnas uppgift att analysera sina resultat och sedan förbättra akutvården ur ett patientperspektiv.

Mer läsning

Annons