Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gymnasiet skaha bättre praktik

Efter påpekanden från skolinspektionen satsar Karlfeldtgymnasiet på att jobba mer med elevernas arbetsplatsförlagda undervisning.

Annons
På byggprogrammet finns ett väl utvecklat samarbete med byggföretagen om elevernas praktikperiod. Genom yrkesråd och branschråd vill Karlfeldtgymnasiet ordna bättre koppling med arbetslivet även för övriga yrkesprogram.

Skolinspektionen gjorde i fjol en granskning av yrkesprogrammen på Karlfeldtgymnasiet. Resultatet blev att skolan ska vidta åtgärder för att förbättra elevernas arbetsplatsförlagda undervisning.

Det finns just nu nio

yrkesprogram på Karlfeldtgymnasiet. Skolinspektionen undersökte tre av dem i maj i fjol: omvårdnadsprogrammet, byggprogrammet och handels- och administrationsprogrammet. Där går 35, 50 respektive 64 elever.

Skolinspektionen kom fram till att det finns behov av förbättringar när det gäller elevernas praktik, eller APU som den förkortas, arbetsplatsförlagd undervisning, och som ska vara minst 15 veckor.

Skolinspektionen tycker att Karlfeldtgymnasiet ger sina elever goda möjligheter till APU, men att arbetet med att skaffa praktikplatser är personbundet och därför sårbart.

Skolan behöver utveckla samarbetet med arbetslivet och se till att det ingår i skolans kvalitetsarbete, tycker skolinspektionen.

Praktiken ska också inriktas mot målen i läroplan, programmål och kursplan.

Det ska gå att bedöma

APU utifrån kursplanen, och lärarna ska fortlöpande ge varje elev information om utvecklingsbehov och framgångar i studierna, även under praktikperioden.

Skolan ska också se till att handledarna har tillräcklig kompetens för sitt uppdrag.

Karlfeldtgymnasiet har redan redovisat vilka åtgärder man vidtagit.

–Vi välkomnar deras inspektion och har tittat över alla våra yrkesprogram, säger rektor Björn Hansson.

–Det skiljer sig ganska mycket mellan programmen hur man jobbar med APU. På byggprogrammet har vi ett välutvecklat samarbete mellan arbetslivet och skolorna i länet genom Byggutbildning Star, ett utbildningsföretag med ett otroligt kontaktnät med byggbranschen. Här konstaterar skolinspektionen också att det inte finns någon sårbarhet.

– Andra program släpar efter, exempelvis el elektronik, där vi har svårt att skaffa praktikplatser.

Både omvårdnadsprogrammet och handels- och administration får sina praktikplatser genom lärarnas egna kontakter.

Lärarna har kontakt med arbetslivet i kommunen, och det finns listor på företag som är intresserade av att ge elever praktik.

Nu har skolan beslutat

att bransch- och yrkesråd ska bildas för att göra det lättare att knyta praktikplatser till programmen.

–Vi har skapat mer tid till lärarna att skaffa APU-platser, åka på APU-besök och ha längre samtal med handledare och elever, alltså avsatt tid i tjänsten för att jobba med APU, säger Björn Hansson.

–Det betyder att det blir mindre undervisningstid för lärarna, vilket i sin tur gör att vi kanske måste anställa fler lärare.

Skolan ska också erbjuda alla handledare utbildning.

–Praktiken ska inte innebära att eleven är med i produktionen, det ska vara utbildning, säger Björn Hansson.

–Vi har förklarat för

skolinspektionen att vi inte kan ställa för höga krav på arbetsplatserna. Vi kan bara påtala att de ska tänka på att våra elever är deras framtida arbetskraft.

– Företagen här i Avesta gör vad de kan för att ta hand om våra elever. Nu ska vi från skolans sida se till att öka kvaliteten på praktikplatserna.

Skolinspektionen har inte kommenterat svaret från Karlfeldtgymnasiet, så Björn Hansson antar att de är nöjda.

Mer läsning

Annons