Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förstudier av Dalabanan klar

Nu har Trafikverket kommit med sin förstudie över Dalabanan, där man på sikt räknar med kortare restid och ökad tågtrafik.
Sträckan Sala-Borlänge har resulterat i en rapport om 88 sidor och planerna omfattar nya eller ombyggda mötesstationer.
Dessutom ingår en del rätningar av kurvor och vissa kortare sträckor får nya dragningar.

Annons
Avesta-Krylbo. Krylbo stationsområde är komplext och svårt att förbättra utan att hela stationsområdet påverkas.

Det finns dock inte några tidsangivelser för de olika åtgärderna och de är heller inte finansierade.

I första hand kommer nu åtgärder som gör att kapaciteten på banan kan öka att tas fram så att de kan genomföras när den nationella planen och länsplanerna så medger.

Att utreda vilka åtgärder som behöver göras för att höja hastigheterna är inte aktuellt i dagsläget.

Från början fanns det omkring 20 förslag på åtgärder som har kokats ned till tre åtgärdspaket som finns som utredningsalternativ.

I slutändan kan det handla om att förlänga mötesstationen i till exempel Snickarbo för att klara 750 meter långa godståg och att förbättra signalsystemet så att det klarar av att tåg kommer samtidigt.

Längs sträckan Sala-Borlänge finns det behov av att uppgradera ett antal stationer till trespårsstationer i till exempel Gustafs, Snickarbo eller Hedemora.

Inga nya mötesstationer planeras. Den längsta sträckan mellan två stationer är mellan Krylbo och Snickarbo.

De största förändringarna i de tre förslagen är knutna till sträckan norr om Sala och söder eller norr om Hedemora. Det kan till exempel bli ett dubbelspår en sträcka söder om Hedemora och en linjeomdragning norr om Hedemora.

Det kan också bli fråga om ny linjedragning mellan Sala och Rosshyttan, antingen söder eller norr om Broddbo.

I det tredje alternativet kan det bli omläggning till dubbelspår söder om Hedemora och omdragning norr om Hedemora.

Tidigare har också ett dubbelspår utmed hela sträckan Sala-Borlänge utretts. Man kom fram till att det skulle bli samhällsekonomiskt mycket olönsamt.

Krylbo stationsområde har också studerats översiktligt eftersom hastigheten där är låg, högst 40 kilometer i timmen. Området är komplext och svårt att förbättra utan att hela stationsområdet påverkas.

Kostnaden för de tre redovisade alternativen beräknas bli mellan 940 och 1 200 miljoner kronor.

Annons