Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brist på sköterskor är värre i sommar

Brist på sjuksköterskor, överbeläggningar och stor ökning av övertid. Detta visar Vårdförbundets rapport om vikariesituationen på landets vårdmottagningar i sommar. Även i Avesta är vikariebristen ett problem då allt fler sjuksköterskor väljer att flytta från kommunen.

Annons
Vårdförbundets undersökning visade att vikariebristen i de flesta fall kan riskera att hota patientsäkerheten.

I dagarna kom fackförbundet Vårdförbundet ut med sin sommarrapport om bemanningssituationen inför sommaren.

17 av 21 lokala vårdavdelningar har inkommit med svar om sina personalsituationer och hur de löser eventuell personalbrist.

Nästan alla avdelningar svarade att de upplever att personalbristen hotar patientsäkerheten.

Sjuksköterskor är den yrkesgrupp där bristen är störst.

En anledning till detta tros vara Vårdförbundets krav om höjda ingångslöner på minst 24000 kronor.

Avdelningsordförande för Vårdförbundet i Avesta är Kerstin Erlandsson. Hon uppger att landstingets vikariebrist är ett återkommande problem i Avesta.

– Somrarna är alltid ansträngda, men detta år är faktiskt lite värre.

Avdelning 3 (medicinsk slutenvård) och akutmottagningen på lasarettet är speciellt drabbade av vikariebristen.

På akuten genomgår de just nu en generationsväxling då många 40-talister slutar.

Det i kombination med få antal sökande gör personalbristen till ett faktum.

Tror du att kravet om höjd ingångslön kan vara skäl till bristen?

– Ja det kan det vara, lägsta ingångslön på landstinget här ligger på 22 000 och det har varit rätt lugnt med sådana krav, men det kommer nog att ändras snart, säger Kerstin Erlandsson.

Största anledningen till rekryteringssvårigheterna tror hon i första hand beror på landstingets roll som arbetsgivare.

– Landstinget har länge haft ett anställningsstopp som fortfarande inte är hävt. Det tillsammans med ett budgetunderskott lockar inte ny personal. Istället har det gjort att nyexaminerade sjuksköterskor sökt sig till andra orter.

Att Avesta ligger relativt nära flera större städer menar hon är en viktig orsak till att arbetssökande sjuksköterskor försvinner från Avesta.

Monica Brahn-Andersson, enhetschef på akuten, tycker inte att denna situationen är unik för akuten, och att alla landstingets avdelningar är drabbade.

Hon uppger att lasarettets avdelning 3 och Rehab befinner sig i samma sits.

– Inför sommaren begärde och beviljades akuten fem sommarvikariat men endast två sjuksköterskor ansökte, förklarar hon

Även Monica Brahn-Andersson förklarar personalbristens orsak med att nyutexaminerade flyttar till större städer.

Hon tror också att fasta antställningar, som landstinget i Avesta sällan kan erbjuda, är en bidragande orsak.

Hon uppger samtidigt att det i lasarettets fall inte föreligger rekryteringssvårigheter för andra yrkesgrupper.

Hur löser ni vikariebristen på akuten?

– Det blir genom att till exempel täcka upp så ordinarie personal får ta extra skift och flytta på semester, svarar Monika Brahn-Andersson.

Annons