Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bergrum i Bjurfors ska plomberas i vår

Nu ska civilförsvarets gamla bergrum i Bjurfors förseglas för evigt. Anläggningen är svårt vandaliserad och flera inbrott har skett.

Annons
Sländan. Ingång till civilförsvarsanläggningen i kvarteret Sländan i Bjurfors. Nu kommer den snart att gjutas igen. I höstas pågick sanering av Sländan som kostade nära en miljon kronor.

Snart kommer sanering och plombering av civilförsvarets gamla bergrum i kvarteret Sländan i Bjurfors att ske.

En upphandling har gjorts och kommunen fick in sju anbud, som efter granskning har utmynnat i att ett företag från Skåne, NKR Demolition Sweden AB, i Hasslarp, Hässleholm, har fått uppdraget.

Arbetet ska påbörjas om några veckor och det ska vara slutfört den 15 maj. Sanering och igengjutning kommer att kosta kommunen 560 000 kronor.

Civilförsvarsanläggningen byggdes på 1960-talet och skulle hysa kommunledningen och civilförsvarets organisation under tider av ofred och höjd beredskap.

1995 omorganiserades civilförsvaret, och i samband med utbyggnad av brandstationen i Avesta år 2001 byggdes en ny och tidsmässigt bättre anpassad räddningscentral i brandstationen.

Kommunen fick då ta över den gamla anläggningen från staten och har under åren haft en del omkostnader.

Bland annat har man under årens lopp tvingats ersätta en del stulna delar för att kunna hålla utpumpningen av vatten i gång.

Det mesta av värde har

redan tidigare stulits från anläggningen vid de många inbrott som har skett där.

Rivning och röjning av civilförsvarsanläggningen i bergrummet kommer att utföras selektivt och källsortering av rivningsmassorna kommer att ske under arbetet.

Alla innerväggar och innertak ska rivas. Golvbeläggning och väggytor ska friläggas och rengöras.

Antennmaster och kabelbrunnar och olika konstruktioner och installationer ska tas bort.

Till slut ska alla öppningar till bergrummet vid entrén och dessutom ventilations-, avgas- och antennschakt gjutas igen med betong.

Däremot ska inte taket till anläggningen, en tvåvåningsbyggnad insprängd i berget, tas bort.

Taket består av eternit som innehåller asbest och utgör inte någon större miljömässig fara.

Däremot kan asbest vara ytterst hälsofarligt om man börjar röra taket och råkar andas in eternitfibrer.

Bedömningen är att det är bättre att låta det taket vara och gjuta in det i betong i stället.

I höstas råkade anläggningen ut för ytterligare ett inbrott. Då hade en container placerats för ingången, som skulle vara omöjlig att forcera.

Containern hade trots det flyttats. Polisen utredde även miljöbrott eftersom anläggningen hade fyllts med vatten. Sanering fick ske och utpumpning av vattnet, som innehöll olja.

Det utpumpade vattnet fick fraktas till reningsverket i Krylbo eftersom det kunde innehålla otrevliga ämnen förutom olja.

Bara saneringen och omhändertagandet av vattnet efter detta inbrott har kostat kommunen nära en miljon kronor, drygt 998 000 kronor.

Dessutom har det kostat kommunen bortåt 50 000 kronor om året för att pumpa bort det vatten som har trängt in i anläggningen.

Mer läsning

Annons